Panevėžiečiams – naujos, komfortiškesnės paslaugos

Lapkričio 15 d. Socialinių paslaugų centras (SPC) pradeda teikti asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo ir skalbinių džiovinimo) paslaugas.

Jas panevėžiečiai gaus miesto poliklinikos pastate (Nemuno g. 75, įėjimas iš Kosmonautų g.) 5 dienas per savaitę: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 19 val. (pietų pertrauka 14-14.45 val.), šeštadieniais nuo 9 iki 16.45 val. (pietų pertrauka 13-13.45 val.).

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos nemokamai teikiamos socialinių pašalpų gavėjams, asmenims (šeimoms), kurių pajamos (vienam nariui tenkančios vidutinės šeimos pajamos) yra mažesnės kaip 204 Eur.

Juos kviečiame atvykti į SPC Asmeninės higienos paslaugų teikimo poskyrį (Nemuno g. 75, įėjimas iš Kosmonautų g.) ir pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybės kortelę arba pasą, gaunamas pajamas, išmokas rodančius dokumentus. Turintys teisę gauti nemokamas paslaugas galės 1 kartą per savaitę naudotis dušu, išsiskalbti, išsidžiovinti skalbinius. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8~45) 582 193.

dusai_vadovai dusai1 dusai_skalbykles

dusai_2

dusai_lina

 

 

Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su mokyklinio amžiaus vaikais, lankančiais Panevėžio socialinių paslaugų Vaikų dienos centrą

REIKALINGAS VAIKŲ DIENOS CENTRO SOCIALINIS DARBUOTOJAS DIRBTI 0,75 ETATO ( DARBO SUTARTIS TERMINUOTA)

DARBO POBŪDIS:

Dirbti (vykdyti ugdymo ir užimtumo programas, socialinių įgūdžių lavinimą ir pan.) su mokyklinio amžiaus vaikais, lankančiais Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrą.

REIKALAVIMAI:

Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją), prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki lapkričio 24 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533.

 

 

PRATĘSIAMAS TERMINAS IKI LAPKRIČIO 20 d. :REIKALINGI  SOCIALINIAI DARBUOTOJAI DARBUI SU VAIKAIS, NETEKUSIAIS TĖVŲ GLOBOS(2 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:
kurti ir stiprinti žmonių ryšius, planuoja ir organizuoti socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.
Reikalavimai
Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.
Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).
Dokumentus pateikti iki lapkričio 20 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533.

 

PRATĘSIAMAS TERMINAS IKI LAPKRIČIO 20 d.: REIKALINGAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS DARBUI SU VAIKAIS, NETEKUSIAIS TĖVŲ GLOBOS (5 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:
dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti Bendruomeninių vaikų globos namų tikslus.
Reikalavimai :
Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus.
Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus.
Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.
Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).
Dokumentus pateikti iki lapkričio 20 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533.

 

REIKALINGAS UŽIMTUMO SPECIALISTAS (0,75 ETATO) SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE

Darbo pobūdis:

– Teikti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims užimtumo terapijos bei darbinių įgūdžių ugdymo paslaugas.

– Rengti ir įgyvendinti paslaugų gavėjų darbinių, meninių – kūrybinių gebėjimų lavinimo programas, organizuoti jų užimtumą.

– Dirbti su suaugusiais neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis pagal patvirtintus metinius ir mėnesinius planus, programas, užsiėmimų grafikus ir klientų galimybes.

– Vykdyti paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų pokyčių stebėjimą, vertinimą;

– Skleisti gerąją patirtį apie paslaugų gavėjų gebėjimų rezultatus visuomenei: rengti jų darbų parodas, eksponuoja juos renginiuose, šventėse, organizuoja kūrybines – menines šventes Centre ir už jo ribų;

Reikalavimai:
– Turėti užimtumo specialisto ar socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro. magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
– Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

– Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir gebėjimą naudotis kitomis informacinėmis technologijomis (Word, Excel, Power point, Outlook);

– Turėti žinių ir gebėjimų kurioje nors meno srityje, gebėti taikyti meninės veiklos metodus darbe su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis.

– Turėti žinių apie darbo ypatumus su senyvo amžiaus ir suaugusiais neįgaliais asmenimis.

– Gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius paslaugų gavėjo būsenos pokyčius.

–  Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją), prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki lapkričio 24 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).

Telefonas pasiteirauti 8 675 71533.

Panevėžio paslaugų centro kolektyvas keliavo po Lietuvą

              Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos iniciatyva Panevėžio paslaugų centro darbuotojų kolektyvas šių metų lapkričio 11 dieną vyko į nuostabių įspūdžių kupiną kelionę po rudeninę Lietuvą. Per 30 įstaigos darbuotojų iš skirtingų skyrių aplankė vieną iš urbanistikos paminklų – Kėdainių senamiestį. Darbuotojai aplankė įstabiu kraštovaizdžiu garsėjantį Panemunės regioną: Raudondvario, Raudonės ir Panemunės pilis, Palemono kalną Seredžiuose, kuris ne vienam įkopusiam užgožė kvapą, išvydus nuostabiąją Nemuno panoramą. Kolektyvas aplankė Veliuonos miestelyje esantį parką su klasicistinio stiliaus dvaru. Pasigrožėję Lietuvos architektūros paminklais bei kraštovaizdžiu, centro darbuotojai nuvyko į Klausučių kaime įsikūrusį alaus bravorą „Akmenukas“. Dalindamiesi kelionėje patirtais įspūdžiais bei regėtais vaizdais, visi smagiai leido laiką. Kelionėje dalyvavę darbuotojai liko sužavėti programa. Pasak jų „buvo juntama kolektyvo darna“, patyrė „labai daug smagių įspūdžių“.
Tikimąsi, kad ateityje kolektyvo išvykos taps gražia tradicija.

20171111_094853-1 23574367_10155266536352987_1831621772_n 23573996_10155266531177987_1479685492_n 23573986_10155266536432987_656882427_n 23549796_10155266534162987_915691806_n 23549785_10155266531207987_1662128452_n-1 23549751_10155266536367987_1458254470_n 23549661_10155266536467987_405144042_n 23549429_10155266536327987_2005606220_n 23548510_10155266534112987_767327214_n 23548170_10155266536332987_1199982121_n 20171111_153653 20171111_153556 20171111_124831 20171111_120505 20171111_110111 20171111_094412 20171111_094230 20171111_093511 20171111_093453 20171111_092331

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS 2017 METAIS

Gyventojai, norintys gauti paramą maisto produktais gruodžio mėn., prašymus turi pateikti iki 2017 m. lapkričio 15d.
Adresu: A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžio socialinių paslaugų centras.
Telefonas pasiteiravimui 8 45 583741.

PYRAGŲ DIENA 2017

            Panevėžio socialinių paslaugų centras lapkričio 6d. prisijungė prie gražios, jau tradicija tapusios iniciatyvos ir ketvirtąjį kartą kvepiančiai paminėjo „Pyragų dieną“. Šiemet pyragų diena skirta vaikų Kalėdinėms svajonėms įgyvendinti. Įstaigos darbuotojų bei svečių iškepti gardūs pyragai džiugino šventėje dalyvavusių svečių akis ir širdis.

         Prie labdaringos akcijos prisijungė ir garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys bei jo padėjėja Jūratė Kavaliauskienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos, prokuratūros, Panevėžio socialinių paslaugų centro partnerės Panevėžio kolegijos, Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje atstovai. Šventės dalyviai dalijosi ne tik pyragų receptais, bet ir gerumu. Labdaringoje akcijoje buvo surinkti 184 eurai, kurie bus panaudoti vaikų Kalėdinėms dovanėlėms įsigyti.

           Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos.dsc03855 dsc03834 dsc03833 dsc03796 dsc03864 dsc03884 dsc03877 dsc03819 dsc03843

Siūlo darbą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų administratoriui

Pareigybės paskirtis – organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, nustatyti  asmens galimybes pasirūpinti asmens higiena,  pildyti reikiamą dokumentaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srities, vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Žinoti ir taikyti kasos dokumentacijos įforminimo būdus.

Turėti kompiuterinio raštingumo, (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų priėmimo, saugojimo ir atidavimo į archyvą tvarką, Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Dokumentus :

CV, išsilavinimą pagrindžiantį dokumentą, asmens dokumento kopiją, prašymą

pateikti iki lapkričio 3 d. Mackevičiaus 55 A,  233kb.

REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU SUAUGUSIAIS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIMIS NAKVYNĖS NAMUOSE

Darbo pobūdis

Planuoti ir organizuoti darbą su klientais.

Organizuoti socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą, vadovauti jų darbui.

Konsultuoti klientus, motyvuoti juos problemų sprendimui bei supažindinti su gaunamos paramos galimybėmis.

Nustatyti asmeniui socialinių paslaugų poreikį.

Bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros specialistais, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų atstovais, sprendžiant paslaugų gavėjo įvairias (socialinės, sveikatos, teisines) problemas.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Turėti socialinio darbo su suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui.

Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių.

Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti savo darbą.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus.

Būti empatiškas, humaniškas, gebantis bendrauti su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis bei jų artimaisiais.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki lapkričio 6 d., A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti (8-45) 465493.