NAUJIENOS NAUJIENOS NAUJIENOS NAUJIENOS NAUJIENOS NAUJIENOS NAUJIENOS


    description

APIE MUSSuprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, mes saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais, neprarandant orumo.   PSPC TEIKIAMOS PASLAUGOS ___________________________________________________________________ 1. Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais.2. Organizuoja ir teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialinės pagalbos namuose paslaugas.3. Laikinai apgyvendina asmenis neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos. 4. Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.5. Organizuoja ir teikia transporto paslaugas6. Organizuoja ir teikia visokeriopą pagalbą našlaičiams, šeimoms, pagyvenusiems miesto gyventojams.7. Organizuoja ir teikia paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Daugiau informacijos apie paslaugas rasite čia

VIZIJAAukštos kokybės, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.


MISIJAUžtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, miesto Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais teikti socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams; Kryptingai planuoti Panevėžio socialinių paslaugų centro ( PSPC ) veiklą; Siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo; Centras privalo skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą.


Kaip mus rasti?    description
 
   
   
Panevėžio socialinių
paslaugų centras

Teatro g. 20A, Panevėžys
tel. 8 ~ 45 46 54 93
mob.tel. 8-670 30326