Parama maisto produktais

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 183,00 Eur.

Prašymai priimami:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val.
  • Penktadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. Pažymą apie pajamas ( visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
  4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 183,00 Eur.), bet neviršija 2,2 VRP dydžių ( 268,40 Eur.) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;

2. asmuo yra vienišas ir neįgalus ir gyvena vienas;

3. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų;

4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

5. socialinės rizikos šeimų apskaitoje esantys šeimų nariai, vieni gyvenantys asmenys, kuriems registracija Darbo biržoje nutraukta dėl pažeidimų be teisės registruotis 6 mėnesius.

6. asmuo vienas auginantis vaikus.

Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Centro socialinės pagalbos skyriaus vadovas.