Naujienos

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS 2017 METAIS

Gyventojai, norintys gauti paramą maisto produktais gruodžio mėn., prašymus turi pateikti iki 2017 m. lapkričio 15d.
Adresu: A.Mackevičiaus g. 55A, Panevėžio socialinių paslaugų centras.
Telefonas pasiteiravimui 8 45 583741.

PYRAGŲ DIENA 2017

Panevėžio socialinių paslaugų centras lapkričio 6d. prisijungė prie gražios, jau tradicija tapusios iniciatyvos ir ketvirtąjį kartą kvepiančiai paminėjo „Pyragų dieną“. Šiemet pyragų diena skirta vaikų Kalėdinėms svajonėms įgyvendinti. Įstaigos darbuotojų bei svečių iškepti gardūs pyragai džiugino šventėje dalyvavusių svečių akis ir širdis.

Prie labdaringos akcijos prisijungė ir garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys bei jo padėjėja Jūratė Kavaliauskienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos, prokuratūros, Panevėžio socialinių paslaugų centro partnerės Panevėžio kolegijos, Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje atstovai. Šventės dalyviai dalijosi ne tik pyragų receptais, bet ir gerumu. Labdaringoje akcijoje buvo surinkti 184 eurai, kurie bus panaudoti vaikų Kalėdinėms dovanėlėms įsigyti.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos.
dsc03855 dsc03834 dsc03833 dsc03796 dsc03864 dsc03884 dsc03877 dsc03819 dsc03843

PRATĘSIAMAS TERMINAS IKI LAPKRIČIO 20 d. : PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI REIKALINGAS  SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU VAIKAIS, NETEKUSIAIS TĖVŲ GLOBOS(2 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:
kurti ir stiprinti žmonių ryšius, planuoja ir organizuoti socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.
Reikalavimai
Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

PRATĘSIAMAS TERMINAS IKI LAPKRIČIO 20 d.: PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI REIKALINGAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS DARBUI SU VAIKAIS, NETEKUSIAIS TĖVŲ GLOBOS (5 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:
dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti Bendruomeninių vaikų globos namų tikslus.
Reikalavimai :
Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus.
Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus.
Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus.
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.
Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).
Dokumentus pateikti iki lapkričio 20 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533.

Siūlo darbą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų administratoriui

Pareigybės paskirtis – organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, nustatyti  asmens galimybes pasirūpinti asmens higiena,  pildyti reikiamą dokumentaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srities, vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Žinoti ir taikyti kasos dokumentacijos įforminimo būdus.

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU SUAUGUSIAIS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIMIS NAKVYNĖS NAMUOSE

Darbo pobūdis

Planuoti ir organizuoti darbą su klientais.

Organizuoti socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą, vadovauti jų darbui.

Konsultuoti klientus, motyvuoti juos problemų sprendimui bei supažindinti su gaunamos paramos galimybėmis.

Nustatyti asmeniui socialinių paslaugų poreikį.

Bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros specialistais, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų atstovais, sprendžiant paslaugų gavėjo įvairias (socialinės, sveikatos, teisines) problemas.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Socialinė darbuotoja Vilmutė Čepaitytė pagalbos ranką tiesia ir senjorams, ir studentams

https://www.priimk.lt/data/public/uploads/2017/10/straipsnis.pdf

MAISTO BANKO AKCIJA

22789861_773975546139410_547120688_o

ASMENINĖS HIGIENOS IR SKALBIMO PASLAUGOS

Panevėžio socialinių paslaugų centras intensyviai ruošiasi pradėti teikti asmeninės higienos ir skalbimo paslaugas labiausiai nepasiturintiems asmenims. Iki šiol skalbimo paslaugų nebuvo teikta, o štai nusimaudyti galimėjo miesto pirtyje. Nemuno g. 75 patalpose po truputį baigiami remonto darbai. Nuotraukose matyti, kaip patalpos atrodė anksčiau ir kaip atrodo dabar.
Planuojamas darbo laikas antradienį – penktadienį nuo 10 val iki 19 val. (pietų pertrauka 14.00-14.45). Šeštadieniais – iki 16.45 val. Nedarbo dienos numatytos pirmadienį ir sekmadienį.

05 010302

IEŠKOMI DARBUOTOJAI BUDINČIO GLOBĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Budinčio globėjo namuose gali būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 12 metų.

ASMENYS, pasirengę į savo šeimą priimti netekusius tėvų globos vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų), galintys suteikti artimas šeimai gyvenimo sąlygas, kokių reikia vaiko fizinei, psichinei bei socialinei raidai, KVIEČIAMI Į PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRĄ, adresu A. Mackevičiaus 55A, Panevėžys, 231 kab.  Besidomintiems suteiksime informaciją grupinėse bei individualiose konsultacijose. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. 867571533, 867131128.