Naujienos

Padėka

52914685_2184550711602577_7978833459575521280_n2019 m. vasario 20 d. gavome Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio filialo padėkos raštą už nuoširdų bendradarbiavimą teikiant pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems.

Pasirašyta projekto sutartis

Panevėžio socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001“ ir laimėjo atrankos konkursą. Panevėžio socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. vasario mėnesį pasirašė sutartį. Projekto metu sieksime gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę Šeimos gerovės skyriuje ir įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą.

Daugiau informacijos apie EQUASS kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Klientų dėmesiui

2019 m. vasario 19 d. dėl numatytų mokymų Socialinės globos ir pagalbos skyriaus 105 kab. dirbs nuo 8.00 val. iki 13.45 val.

 

Dėl techninės pagalbos priemonių galite kreiptis į techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, adresu Dainavos g. 23 A, Panevėžys, tel. 8 45 436 386.

 

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus

Pozityvios tėvystės mokymai

Pozityvios tėvystės mokymai – tai užsiėmimai šeimoms, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.

 

Užsiėmimų laikas

Dalyvių skaičius

Užsiėmimų skaičius

Užsiėmimų vieta

2019.01.31-2019.03.21 ketvirtadieniais

nuo 17 val. iki 20 val.

10

8

PSPC 104 kab.

2019.03.28-2019.05.16 ketvirtadieniais

nuo 17 val. iki 20 val.

10

8

PSPC 104 kab.

2019.09.05-2019.10.24 ketvirtadieniais

nuo 17 val. iki 20 val.

10

8

PSPC 104 kab.

2019.10.24-2019.12.18 ketvirtadieniais

nuo 17 val. iki 20 val.

10

8

PSPC 104 kab.

Pozityvios tėvystės mokymus veda psichologas Dainius Čerbulėnas.

Gyventojų dėmesiui

2019 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo maisto paketų I dalinimas

kovo 18-22 d.

Adresu: Kranto g. 36, Panevėžys.

Darbo laikas 9-16 val.

Pietų pertrauka 13-13:30 val.

Tel: 864609404867958474 

Skelbiamas konkursas Ūkio tarnybos vadovo pareigoms užimti – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. turėti aukštąjį išsilavinimą, pageidautina statybos, aplinkos, transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą,
  2. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą,
  3. išmanyti ir gebėti taikyti medžiagų, turto sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką,
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai
  5. turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
  6. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.

Gyventojų dėmesiui

untitled

Gyventojų dėmesiui

Nuo 2019 m. sausio 18 d. Panevėžio miesto gyventojams ir klientams konsultacijos apie Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugas teikiamos informaciniu telefono numeriu  8 (45) 46 54 93.

Iki šiol konsultacijos buvo teikiamos skirtingais numeriais paskambinus į vieną iš Panevėžio socialinių paslaugų centro skyrių. Todėl dabar sužinoti rūpimą informaciją bus daug paprasčiau ir greičiau.

Paskambinti telefonu 8 (45) 46 54 93 galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.), pietūs nuo 12 iki 12.45. Prieššventinėmis dienomis konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau.

Skambučiai yra mokami pagal ryšio operatorių nustatytus pokalbio minutės ir sujungimo tarifus.

Reikalingas viešųjų pirkimų specialistas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje.

Mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.

Būti susipažinus ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis Viešųjų pirkimų, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą.

Reikalingas socialinis darbuotojas Pagalbos namuose skyriuje – skelbimo galiojimas pasibaigė

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar  jam prilygintą išsilavinimą.

turėti ne mažiau, kaip 1 metų socialinio darbo su suaugusiais neįgaliais asmenimis, senyvo amžiaus asmenimis ir (ar) suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį.

išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;

turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.