Naujienos

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre, A. Mackevičiaus g. 55A, bus priimami prašymai 2020 m. paramai maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti.

Prašymai priimami: pirmadieniais – penktadieniais nuo  9.00 – 15.00 val.

Vasario mėn. dalinimui prašymai priimami iki 2020 m. sausio 22 d.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

 1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
 3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
 4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Reikalingas socialinis darbuotojas vaikų dienos centre (0,75 etato) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją
 2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
 3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 5. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
 6. Žinoti etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui ir juos taikyti praktikoje.

Panevėžio socialinių paslaugų centras prisideda prie projekto – Vaikų svajonės

Jau ne pirmus metus Panevėžio socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“. Šeimos gerovės skyriaus darbuotojai, dirbantys su sunkumus patiriančiomis šeimomis, džiaugiasi galėdami jau ne pirmus metus iš eilės prisidėti prie įgyvendinamo projekto, kaip partneriai su daugeliu kitų įstaigų iš visos Lietuvos. Projektas „Vaikų svajonės“ visoje Lietuvoje pradėtas 2010 m. kaip savanoriška veikla, siekiant išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones, padrąsinti vaikus tikėti savo svajonėmis ir jų siekti. Šiemet socialiniai darbuotojai surinko net 182 vaikų svajones bei patalpino interneto tinklapyje www.vaikusvajones.lt. Geranoriškų žmonių pagalba išpildytos 153 vaikų svajonės.

Socialiniame projekte taip pat dalyvauja 5 bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantys vaikai. Visi globos namų auklėtiniai sulaukė kalėdinio stebuklo – vos spėję patalpinti internetinėje svetainėje savo kalėdines svajones, jau po kelių savaičių gavo svajotas dovanas. Jas vaikams dovanojo ir įmonės, ir privatūs asmenys.

Išpildyta svajonė vaikui suteiks ne tik šypseną veide, bet ir džiaugsmą visus ateinančius metus.

Daugiau apie projektą https://vaikusvajones.lt/apie-projekta

Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

2019 m. atlyginimai Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojams kilo beveik trečdaliu

Centre nuo lapkričio 1 d. yra įsteigta 189 etatų. Didžiąją jų dalį sudaro socialinio darbuotojo padėjėjai ir socialiniai darbuotojai. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu padidinus asignavimus 65,6 tūkst. Eur apie 90 proc. socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų nustatytas didžiausias darbo apmokėjimo įstatyme numatytas pareiginės algos koeficientais t.y. 7,60 koef ir 5,3 (1 koef. yra 173 Eur). Nuo 2018 metų pabaigos socialinio darbuotojo padėjėjų pareiginės alga didėjo 34 proc., o socialinių darbuotojų pareiginės alga didėjo daugiau kaip 40 proc. (nuo 5,2 iki 7,6 koeficiento). Iki šiol didžiausias darbo užmokestis buvo tų darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto. Šiai dienai tokios atskirties nebeliko.
Be to įstaigoje mokama papildomai už profesinio darbo patirtį , už įgytą kvalifikacinę kategoriją nuo 15 iki 30 proc., metams nustatoma kintamoji dalis už pasiektus metinius rezultatus.
PSPC primena, kad praėjusiais metais darbuotojų atlyginimas didėjo vidutiniškai nuo 15 iki 20 proc. Lyginant su 2017 metais, buvo išlaikytos tos pačios proporcijos darbuotojų darbo užmokesčiui augti (2017 m. darbuotojų darbo užmokestis didėjo vidutiniškai 15 iki 20 proc.).

Kalėdinės dirbtuvėlės „Vaikai – vienišiems seneliams“

Baigiantis 2019 m. Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Vaikų dienos centras „Gerumo tiltai“ suorganizavo socialinę gerumo akciją „Vaikai – vienišiems seneliams“. Dvi gruodžio mėnesio savaites vyko Kalėdinės dirbtuvėlės, kuriose vaikai, jų artimieji ir Centro darbuotojai gamino puikius rankų darbo žaisliukus ant eglutės. Kiekvienas prisilietęs prie žaisliuko gamybos, įdėjo dalelę savo širdies, kūrybos, šypsenos, nuostabių minčių ir svajonių.

Dovanas, kurių buvo net 100, vienišiems senyvo amžiaus asmenims geranoriškai išdalino Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjai. Nudžiugę ir nustebę senoliai sugalvojo taip pat nustebinti vaikus, dar šiais metais spėjo vaikams numegzti šlepetes, kojines ir kitus rankdarbius, kurie bus įteikti per vaikų Kalėdų šventę Vaikų dienos centre gruodžio 20 d.

„Pirmosios akcijos „Vaikai – vienišiems seneliams“ atsiliepimai labai pradžiugino. Smagu, kad vaikai taip aktyviai ir noriai rodo iniciatyvą. Matydami akcijos sėkmę, ją tikrai kartosime ir kitais metais“ – džiaugiasi Vaikų dienos centro koordinatorė Vilma Paulauskė.

Kitais metais numatyta daryti ne tik Kalėdines dirbtuvėles, bet ir suorganizuoti vaikų ir senolių susitikimą – kalėdinę vakaronę.

Vaikų dienos centre vyko paskaita “Lytiškumo švietimas bei ugdymas”

Gruodžio 17 d. Šeimos gerovės skyriaus socialinės darbuotojos kartu su Vaikų dienos centro “Gerumo tiltai” darbuotojomis organizavo 13-18 metų amžiaus grupę paaugliams. Jaunimas buvo pakviestas pasikalbėti aktualia, drąsos reikalaujančia tema “Lytiškumo švietimas bei ugdymas”. Grupės metu vyko filmo “Grožis” peržiūra, vėliau apskritojo stalo diskusija bei aptarimas apie žmonių tarpusavio santykius, turimas nuostatas apie vyrų ir moterų vaidmenis santykiuose, tų santykių bendravimo ribas, dėmesingumą savo ir kitų siunčiamiems signalams bendraujant tarpusavyje. Jaunuoliai gavo padėkos raštus už dalyvavimą bei informacinius lapus kur gauti psichologinę pagalbą, iškilus problemoms. Ačiū dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie grupės organizavimo!

Kviečiame į globėjų ir įtėvių mokymus

Šeimos kortelė

Šeimos kortelė priklauso ir šeimoms, kuriose auga nuolatos globojami vaikai bei visoms gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, auginančioms ir prižiūrinčioms (slaugančioms) šeimoms.

Tai reiškia, kad į kortelę gali pretenduoti ir šeimoms, kuriose auga nuolatos globojami vaikai. Kai bendras vaikų skaičius šeimoje yra 3 ir daugiau ar yra negalią turintis vaikas. Kai šeimoje globojamas nepilnametis vaikas, užsisakant Šeimos kortelę internetu www.spis.lt prie šeimos sudėties reikia pridėti vaiką, nurodant jo vardą ir pavardę bei pažymint, kad vaikui nustatyta nuolatinė globa. Kartu rekomenduojama pažymėti visus šeimos narius, kurių vardai ir pavardės turėtų atsidurti ant Šeimos kortelės. Kiekvienas jų galės naudotis ir džiaugtis Šeimos kortelės naudomis. Prašymus gauti Šeimos kortelę galima pildyti ir raštu bei adresuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Daugiau informacijos apie tai rasite svetainėje www.seimos-kortele.lt Šeimos kortelė suteikia galimybę pasinaudoti nuolaidomis ir privilegijomis, kurias garantuoja šeimoms draugiškos įmonės. Jau esame sudarę net 130 partnerystės sutarčių!

Ieškomas atvejo vadybininkas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
 • išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
 • būti įgijęs universitetinį socialinio darbo (bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
 • turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
 • laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 • laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
 • būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
 • laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.