Naujienos

Medikų padėka Bendruomeninių vaikų globos namų vaikams

Dalinamės ištrauka iš Respublikinės Panevėžio ligoninės tinklapyje skelbiamos medikų padėkos:

„Ligoninės medikus ypač sujaudino vakar, balandžio 6 d., gauta Panevėžio socialinio paslaugų centro Bendruomenių vaikų globos namų vaikų padėka ir rankų darbo skanėstai. „Mieli gydytojai, Ačiū, kad saugote mus nuo pavojų, gydote ir gelbstite gyvybes, kovojate su pavojais, dėl to jus gerbiame ir mylime“, – rašoma vaikų rankomis pagamintoje nuostabaus grožio atvirutėje. Kartu su nuoširdžia padėka, puikiais piešiniais, vaikai atsiuntė medikams ir jų pačių pagamintų skanėstų, kurie „… suteiks Jums vilties nelengvame Jūsų darbe“.

Mieli vaikai, sunku žodžiais perduoti tuos didžiulio dėkingumo Jums jausmus, užplūdusius mus, gavus Jūsų pačią gražiausią šio pavasario dovaną mums. Norime išsakyti begalinį pasididžiavimą Jumis, Jūsų geromis, dosniomis širdelėmis ir brandžia pilietine atsakomybe, kurią rodote šiuo sunkiu ir visai tautai labai atsakingu metu. Užtikriname Jus, mieli vaikai, kad Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas deda ir dės visas pastangas, žinias, savo profesionalius gebėjimus kovoje už visų mūsų sveikatą. Sakoma – „esi sveikas – esi laimingas“. Mes kovojame ir kovosime už Jūsų laimę! Nuoširdžiausias AČIŪ Jums!“

Nuoroda į straipsnį: https://www.panevezioligonine.lt/Paneve%C5%BEio-ligonin%C4%97/respublikine-panevezio-ligonine-naujienos-parama-bendruomeniu-vaiku-globos-namu-vaiku-padeka-ir-dovanos/

Kaip tinkamai užsidėti ir nusiimti asmens apsaugos priemones?

Informacija apie skirtas asmens apsaugos priemones

Lietuvoje paskelbus karantiną nuo kovo 16 d. Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojai yra aprūpinami būtiniausiomis apsaugos priemonėmis.

Šiuo metu Centras daug paslaugų teikia nuotoliniu būdu, tačiau yra lankomi senoliai, negalintys apsirūpinti maistu, medikamentais, higienos priemonėmis. Apsaugos priemonės reikalingos ir kitiems darbuotojams, turintiems kontaktą su socialinių paslaugų gavėjais.

Nuo karantino paskelbimo pradžios Centro darbuotojams išdalinta: 1000 porų antbačių, 200 vnt. respiratorių, 100 vnt. pasiūtų kaukių, 500 vnt. medicininių kaukių, 50 vnt. skydelių veidui, 100 vnt. vienkartinių kepurėlių, 40 vnt. vienkartinių kombinezonų, 40 vnt. vienkartinių chalatų, 3800 porų vienkartinių pirštinių, 200 vnt. guminių pirštinių, 20 litrų dezinfekcinio skysčio rankoms, 200 vnt. antibakterinio muilo, 10 litrų antibakterinio skysto muilo, 5 litrai skysto muilo, 100 vnt. ūkiško muilo, 50 litrų dezinfekcinio paviršių valiklio, 4 didelės pakuotės drėgnų dezinfekuojančių servetėlių.

Atnaujinti darbo rūbai Socialinės globos ir pagalbos skyriaus darbuotojams. Guminiais batais aprūpinti dezinfekavimo ir ūkio darbus atliekantys darbuotojai.

Būtiniausiomis apsaugos priemonėmis aprūpinami ir Nakvynės namų gyventojai. Jiems išdalinta 50 vnt. medicininių kaukių, 30 vnt. pasiūtų kaukių, 40 vnt. ūkiško muilo.

Teikiant socialines paslaugas vengiama artimo kontakto ir laikomasi bent 2 metrų socialinio atstumo.

Centro darbuotojams, paslaugų gavėjams ir įeinantiems asmenims bus matuojama kūno temperatūra

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ nuo balandžio 6 d. VISIEMS Centro darbuotojams, paslaugų gavėjams gaunantiems stacionarias paslaugas ir kitiems į Centrą įeinantiems asmenims bus matuojama kūno temperatūra.

Panevėžio socialinių paslaugų centras bendradarbiauja su Panevėžio krašto skautais, Maisto banku karantino metu teikiant pagalbą žmonėms, negalintiems savimi pasirūpinti.

Pastaruoju laiku centro administracija sulaukia vis daugiau vienišų ir negalinčių savimi pasirūpinti asmenų skambučių. Dažnu atveju prašoma atnešti maisto iš parduotuvės, išnešti šiukšles, nupirkti medikamentų ar higienos prekių. Visi skambučiai registruojami, darbuotojai aiškinasi asmenų poreikius, informuoja, kaip gali būti suteikta paslauga. Teikiant minėtas paslaugas vengiama artimo kontakto ir laikomasi bent 2 metrų socialinio atstumo. Darbuotojai naudoja asmens apsaugos priemones. Ypač mažas pajamas gaunantiems asmenys aprūpinami pagalba maistu, kurią centras gauna iš Maisto banko.

Telefonas pasiteiravimui: 8 619 88435

Bendruomeninių vaikų globos namų vaikai paminėjo Pasaulinę autizmo supratimo dieną

Balandžio 2 d. pasaulyje minima Pasaulinė autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams.

Bendruomeninių vaikų globos namų vaikai prisijungė prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ „Gintarėlių“ grupės organizuojamos akcijos, kviečiančios palaikyti šeimas susidūrusias su šia diagnoze. Savo palaikymą vaikai išreiškė ant stiklo nupiešdami MĖLYNĄ SAULĘ.

Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
  3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
  4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
  6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
  7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS VIEŠOSE VIETOSE

Šalyje paskelbus karantiną ir daugėjant infekuotųjų naujuoju koronavirusu (COVID-19) atvejų – rekomenduojama viešose vietose dėvėti medicinines kaukes, išskyrus vairuojant motorines transporto priemones. Nesant galimybės dėvėti medicininę kaukę, galima naudoti medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną. Taip pat rekomenduojama viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“ 2020-03-23 Nr. V-495: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49265b516d3b11eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=14&searchModelUUID=85a1dcf0-0f48-40aa-8a99-e85a614991c7).