Dailininkės Irenos Milaševičiūtės – Paulavičienės spalvų pasaulyje parodos atidarymas Panevėžio socialinių paslaugų centre – Parodos atidarymas atšaukiamas

Kol lauke vis dar dažnai verkia dangus iš sielvarto dėl žemės, kuri negalėjo užmigti žiemos miegu. Kol lauke apie savo egzistenciją vis dar byloja rūkas ir darganos, o saulė šypsosi tik pro debesies kraštą. Kovo 13 dieną 14 val. Socialinių Paslaugų centro darbuotojai buvo pakviesti į parodą. Paroda yra skirta „LIETUVAI 30“. Tai panevėžietės retrospektyvinės tapybos darbų paroda. Parodos autorės pasakojimu bei eksponuojamais paveikslais nusivedė parodos lankytojus į savitą realistinių siužetų ir koloristinių variacijų kupinų potėpių pasaulį. „nostalgija“, „diena“, „Moteris Paukštė“ tarsi Lietuva įsiliejusi į Baltijos kelio vingį. Pasauliui paveikslai nešantis žinutę apie Lietuvos žmonių vienybę, drąsą, kantrybę, ištvermę.

Ieškomas valytojas (-a) – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbo pobūdis: Nakvynės namų, Panevėžio socialinių paslaugų centro ir Asmens higienos priežiūros paslaugų poskyrio patalpų valymas, plovimas, švaros ir tvarkos palaikymas. Darbo užmokestis – minimalioji mėnesinė alga.

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), higienos įgūdžių ir privalomosios pirmosios pagalbos pažymėjimus ir prašymą leisti dalyvauti atrankoje.  Dokumentus pateikti iki 2020 m. kovo 12 d., adresu A. Mackevičiaus g. 55A, 228 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.).

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

  1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

     (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2019

    (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –

    (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

    (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300601541

    (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – PANSPC

    (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

        E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

 Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

 Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.

  1. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
  2. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
  3. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Trumpalaikės globos skyriuje skelbiamas karantinas

Nuo kovo 5 d. Trumpalaikės globos skyriuje skelbiamas karantinas, kurio metu lankytojai priimami kasdien 10-12 val. ir 14-17 val. Karantinas tęsis iki kol Lietuvoje bus atšaukta ekstremali padėtis.

Priemonės koronaviruso prevencijai

Susitikimas su pedagoginės psichologinės tarnybos atstovais

Vasario 25 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre (toliau – PSPC) vyko susitikimas su Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) specialistais.
Susitikimo metu svečiai turėjo galimybę apsilankyti Vaikų dienos centre, apžiūrėti erdves ir išbandyti interaktyvius užsiėmimus. PSPC direktorė Lina Kazokienė pristatė įstaigos veiklas, supažindino su teikiamomis paslaugomis ir naujovėmis Centre.
PPT ir PSPC specialistai sutarė ir toliau stiprinti bendradarbiavimą siekiant paminėti 2020 m. – vaikų emocinės gerovės metus.

Reikalingas socialinis darbuotojas Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – skelbimo galiojimas pasibaigė

1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
4. Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
5. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
8. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Panevėžio socialinių paslaugų centras sveikina Panevėžio “Vilties” progimnaziją jubiliejaus proga

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė Lina Kazokienė dalyvauja Panevėžio “Vilties” progimnazijos 75 metų jubiliejiniame minėjime. Džiaugiamės būdami socialiniais partneriais su daugeliu švietimo įstaigų. Švenčiame ir dirbame vedami edukacinių, ugdymo, sociokultūrinių tikslų. Linkime Panevėžio “Vilties” progimnazijai nemažinti tempo einant tobulėjimo keliu, atrasti ir kurti naujas žinias, dalintis su visais sukauptais turtais ir neužmiršti, kad ilgai išlieka tik tie darbai, kurie yra pasiekti nenusižengiant bendražmogiškoms vertybėms.

Kovo 27 d. vyks vidinis EQUASS auditas

Kovo 27 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre numatytas atlikti EQUASS vidinis auditas, kurio metu bus įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės keliamiems principams ir standarto diegimo veiklų pažanga. Numatyta, kad lankymosi metu auditorius peržiūrės pagrindinius dokumentus, bendraus su darbuotojais ir paslaugų gavėjais. Atlikus auditą įstaigoje bus pateikta ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui iki išorės audito. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Dienos darbotvarkė Laikas
1.    Pokalbis su Equass koordinatoriumi ir Direktoriumi 9.00-10.00
2.    Dokumentų peržiūra 10.00-12.00
3.    Pokalbis su darbuotojais (5-10) 13.00-13.30
4.    Pokalbis su paslaugų gavėjais 13.30-14.30
5.    Dokumentų peržiūra ir vidaus audito grįžtamojo ryšio suteikimas 14.30-16.00

Klientų dėmesiui

Nuo 2020-03-02 keičiasi techninės pagalbos priemonių išdavimo panaudai, nuomai, transporto paslaugų užsakymo, prašymų paramai maistu ir higienos priemonėmis priėmimo laikas. Paslaugos bus teikiamos:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais  8-17 val.

Penktadieniais – 8-15.45 val.

Pietų pertrauka 12-12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpesnis 1 val.