PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS ARTIMIAUSIU LAIKU ĮSTEIGS BENDRUOMENINIUS VAIKŲ GLOBOS NAMUS

Juose, planuojama, gyvens 6-8 vaikai. Didelė atsakomybė gula ir ant darbuotojų pečių. Jau dabar susipažįstama su naujomis patirtimis, bendradarbiaujama su įstaigomis, kurios dirba pagal šeimynos modelį. Ateityje bus skatinamas darbuotojų kompetencijų vystymas, užtikrinant kokybiškesnes paslaugas.
Vaikų globos sistemos pertvarkos 2016-2020 metų veiksmų plane numatytas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje.

Šie darbai svarbūs ir skirti tam, kad vaikai, kurie negali augti savo šeimose, turėtų vaikystę kuo panašesnėje aplinkoje.

Globos įstaigos dažnai būna uždaros, įsteigtos atskirai nuo bendruomenių, jose gyvenantys ar gyvenę vaikai  neturi galimybės suformuoti įprastų socialinių tinklų, kurie labai praverstų vėlesniuose jų gyvenimo etapuose. Prie viso to dar galima pridurti ir stigmą, siejamą su faktu, kad vaikystė ar dalis gyvenimo buvo praleista globos įstaigoje. Visos šios problemos smarkiai susiaurina šių vaikų ar žmonių su negalia gyvenimo galimybes, ypač jei žmogus globos įstaigoje praleido savo ankstyvąją vaikystę. Išėję iš įstaigos tokie žmonėsi yra labiau pažeidžiami, dažniau išnaudojami ir engiami, kadangi prasčiau žino savo teises.

Net du tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija pabrėžia būtinybę investuoti į paramos šeimai ir bendruomenines paslaugas.

(Parengta pagal LR socalinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją)

Apie pertvarką suprantamai ir trumpai :
http://www.vaikoteises.lt/media/file/Globos%20pertvarka/Pertvarkos_pristatymas_susitikim.pdf

Panevežio socialinių paslaugų centras informuoja apie laisvas darbo vietas:

lankomosios priežiūros darbuotojas dirbti pilnu etatu,
specialistas globai ir įvaikinimui (GIMK) dirbti 0.5 etato.
Išsamesnė informacija darbo valandomis telefonu 860419683.

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE – DIDĖJA ADMINISTRACIJOS DĖMESYS DARBUOTOJŲ MOKYMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI

Nuolat kintanti aplinka ir vis nauji socialiniam darbui keliami permainų iššūkiai skatina užtikrinti sistemingą ir nuolatinį darbuotojų mokymąsi. Be to, tikimasi, kad taip pavyks pagerinti praėjusių metų ne itin gerus centro psichosocialinių veiksnių tyrimo rezultatus.

Centro administracija parengė 2017-2018 metų darbuotojų ugdymo planą. Jį rengiant atsižvelgta į pačių darbuotojų poreikio įsivertinimo rezultatus, orientuotasi į tikslą, kad įgytos žinios realiai padėtų darbuotojui geriau atlikti savo darbą. Dėl to atsisakyta formalaus požiūrio: pigiausio varianto,  temų, kurios šiandien mažiau aktualios ar tiesiog „madingos“.

Teisės aktuose numatytos supervizijos – mokymosi formos, kurios padeda socialiniams darbuotojams atstatyti emocinę pusiausvyrą vyksta tradiciškai, ne pirmą sykį. Pastaruoju metu daugiau dėmesio skirta keitimuisi gerąja patirtimi, reflektavimui, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, taip pat ir seminarams.

Darbuotojai, koordinuojami administracijos, dalyvavo pilotiniame projekte ir tobulino bei testavo svarbias darbui su šeimomis dokumentų formas. Pilotinio projekto dalyviai visą mėnesį mentoriaus ir konsultuos kitus darbuotojus. Centre pirmą kartą taikytas toks metodas, kuomet patys darbuotojai sukuria produktą ir konsultuoja kitus dėl jo taikymo. Keitimasis patirtimi svarbi komandinio darbo sąlyga, todėl ir ateityje tokia praktika bus skatinama.

Sprendžiant opius su vaikų globa susijusius darbo klausimus refelektuojama kasdienė darbo patirtis. Darbuotojai, Vaikų teisių apsaugos specialistai, savivaldybės administracijos atstovai dalinosi pasiekimais, diskutavo apie sunkumus ir bendrai ieškojo būdų jiems spręsti. Buvo pristatyta ir aptarta „Žolyno“, „Pastogės“ vaikų globos namų, kuriuose lankėsi darbuotojai, geroji praktika.

Apie senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų globą, patirtimi dalintasi su Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro specialistais, savanoriais iš Olandijos, Italijos. Jie pasakojo apie socialinį darbą savo šalyje.

Siekiant kompleksinio problemų sprendimo, Centro darbuotojai aktyviai įsitraukia į tarpinstitucinį  bendradarbiavimą. Priklausomai nuo problemos, komandoje dalyvauja policijos pareigūnai, savivaldybės administracija, psichologinės tarnybos ir kt. Visai neseniai vyko susitikimas ir socialinės rizikos asmenų problemų aptarimas dalyvaujant Priklausomybės ligų centro atstovams. Toks bendradarbiavimas praturtina veiklą naujomis įžvalgomis, konstruktyviais sprendimais, padeda išvengti konfliktų – išvengiama atsiribojimo „tai ne mūsų darbo sritis“ ar prisiėmimo funkcijų, mėginant atlikti kitų žinybų darbą.

Atlikti pirmieji kryptingi darbai šioje srityje, tačiau ateityje planuojamas intensyvesnis edukacinis procesas, kuris leis ne tik didinti darbuotojų motyvaciją, bet ir turės įtakos teikiamų paslaugų kokybei.

foto7 foto3 foto4 foto5

GLOBOS IR ĮVAIKINIMO SOCIALINĖ REKLAMA

Bendradarbiaujant su Panevėžio krašto Gerų naujienų televizija buvo sukurta globos ir įvaikinimo socialinė reklama. Ji per GN TV bus rodoma 10 mėnesių. Reklama sukurta iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų GIMK projektui “Gerai jaustis kartu”.

https://www.youtube.com/watch?v=EViKOw7uXAA

SIŪLOME DARBĄ

Reikalingas socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis. 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą,

žinoti ir mokėti taikyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą, socialinių paslaugų teikimą;

žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti gerus komunikacinius įgūdžius.

Gyvenimo aprašymą, išsilavinimą įrodančius dokumentus teikti Panevėžio  socialinių paslaugų centre 233 kab. darbo valandomis iki 2017 m. birželio 9d.

NUOŠIRDUMO SAVAITĖ

Gegužės 8-14 d. prisijungiant prie visoje Lietuvoje organizuojamos socialinės iniciatyvos „Nuoširdumo savaitė“, Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojos lankėsi darželiuose „Draugystė“, „Žilvitis“ bei Šaltinio progimnazijoje ir skleidė žinią apie globą, įvaikinimą, draugystę, pagalbą.. Apsilankymo metu buvo kalbama apie vaiko globą (rūpybą) šeimoje, įvaikinimą, vaikų globos namuose augančius vaikus ir jų galimybes augti šeimoje.

   14 13 12 9 8 7 6 15

Buvimas su vaikais gydo sielas. F. Dostojevskis

Kviečiame!

Jeigu norite pradėti bendrauti su vaikų globos įstaigoje gyvenančiu vaiku, pakvieskite jį pasisvečiuoti savo namuose.

Svečiavimasis – suaugusio asmens arba šeimos draugystė su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku, pagrįsta nesavanaudiškumo, abipusio pasitikėjimo ir pagarbos principais.

 Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis telefonu : 867131128, 867571533

 

BUDINČIŲ GLOBĖJŲ ATRANKA

 Panevėžio socialinių paslaugų centras siūlo darbą –

TAPTI BUDINČIU GLOBĖJU.

Budintis globėjas – tai žmogus ar šeima, galinti priimti vaiką laikinai globai, kad jam netektų atsidurti globos įstaigoje. Vaiko globa – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija. Visuomenėje globėjai dažnai tapatinami su įtėviais.

Balandžio 12 d. 10.00 val. kviečiame į Panevėžio socialinių paslaugų centrą ( A. Mackevičiaus g. 55A) 104 kab. susipažinti su budinčio globėjo darbu, socialinėmis garantijomis.

Susipažinkite su vaikų globos galimybėmis. Dalindamiesi šia žinia su kitais, Jūs irgi atliksite labai gerą darbą! Nes kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.

Išsamesnė informacija: 867571533, 867131128

Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaiko globą (rūpybą) mokėjimo tvarkos aprašas

tevu-globos-netekusio-vaiko-trumpalaikes-socialines-globos-rupybos-budincio-globejo-rupintojo-seimoje-organizavimo-ir-ismoku-uz-vaiko-globa-rupyba-mokejimo-tvarkos-aprasas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio vizitas

Šiandien, kovo 24 d. Panevėžio socialinių paslaugų centre lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Petras Luomanas, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vedėjas Viktoras Michailovas. Vizito metu svečiai susipažino su mūsų vaikų grupinio gyvenimo namais. Centro direktorė Lina Kazokienė pristatė su kokiomis problemomis susiduriame teikdami trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą.  Taip pat, buvo pateikti pasiūlymai, kaip būtų galima tas problemas spręsti. Vyko diskusija apie bendruomeninių šeimyninių vaikų globos namų kūrimą Panevėžio mieste.

dsc_0116dsc_0112dsc_0109dsc_0107dsc_0104dsc_0097dsc_0096dsc_0093dsc_0091dsc_0082dsc_0075dsc_0071dsc_0068dsc_0060dsc_0050dsc_0040dsc_0037dsc_0116dsc_0112dsc_0109