Įvadiniai būsimų globėjų ir įtėvių mokymai

Vasario 22 d. 17.30 val. Panevėžio socialinių paslaugų centre prasidės įvadiniai būsimų globėjų ir įtėvių mokymai. Pageidaujantys tapti globėjais ar įtėviais dar gali spėti susitvarkyti dokumentus ir patekti į šią mokymų grupę.

 

Informacija teikiama tel.: 867571533.

Jau veikia mūsų interneto tinklalapis !

Džiaugiamės pagaliau galėdami jus pasveikinti apsilankius mūsų internetiniame  tinklalapyje.

Svetainėje galite susipažinti su mūsų pagrindinėmis veiklomis, darbuotojais, rasti įvykusių renginių nuotraukų galerijas ir/ar rasti visą reikiamą informaciją. Šį tinklapį skiriame visiems, bet labiausiai savo vaikučių tėveliams.

Panevėžiečiams – pigesnės socialinės paslaugos į namus

Panevėžiečiams pinga Socialinių paslaugų centro teikiamos pagalbos į namus paslaugos. Savivaldybė iki 1 minimalaus valandinio atlygio (MVA) sumažino jų įkainius. Esant dabartiniam 350 Eur minimaliam mėnesio atlyginimui, šiuo metu MVA yra 2,13 Eur.

 

Panevėžyje už paslaugas į namus mokama pagal socialinių darbuotojų faktiškai sugaištą laiką. Iki šiol galiojo 1,5 MVA įkainis už valandą (3,20 Eur).

Panevėžio socialinių paslaugų centre vykdomi projektai

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2016-2021 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0028.
Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Panevėžio mieste.
Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Veiklos:
dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.
Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia specialistų komanda:
socialinis darbuotojas;
socialinio darbuotojo padėjėjas;
bendruomenės slaugytoja;
slaugytojo padėjėjas;
kineziterapeutas;
Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Panevėžio mieste, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas. Panevėžio miesto gyventojai dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrių, socialinių paslaugų poskyrį, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys.
PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Panevėžio socialinių paslaugų centras
A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys
Tel. 8 676 49460
Elektroninis paštas
centras@panspc.lt
www.panspc.lt
Projekto partneris:
VšĮ Šv. Juozapo globos namai


Panevėžio miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. birželio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, kurio partneris yra Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Šio projekto metu PSPC susiremontuos turimą 4 kambarių butą, kuriame apgyvendins be tėvų globos likusius vaikus, taip pat įsigys reikiamus baldus bei įrangą. Bute gyvens iki 6 vaikų, kuriems bus teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

PSPC Vaikų dienos centro „Gerumo tiltai“ veiklai vykdyti įsigijo kompiuterinę įrangą.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. kovo 31 d.