Atvejo vadyba

Atvejo vadybos tikslas – koordinuoti atvejo vadybos procesus (vertinti šeimos poreikius pagalbai, sudaryti pagalbos šeimai planą, stebėti pagalbos plano įgyvendinimą, organizuoti pagalbos plano peržiūras, siūlyti sprendimus, šeimos problemoms spręsti, ieškoti pagalbos šaltinių šeimai).

Atvejo vadybininkai yra atsakingi už socialinių paslaugų šeimai ir vaikui koordinavimą, pagalbos plano šeimai sudarymą. Palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas; nustatyti socialinę riziką patiriančių šeimų ir vaikų, augančių šiose šeimose, socialinių paslaugų poreikį.

Paslaugų gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir vaikai, augantiems šiose šeimose.

Atvejo vadyba vadovaujasi įsakymu Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo  2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2?jfwid=11dyhem7q2

ir „Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu“, 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 įsakymu  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2?jfwid=11dyhem7q2

Informacija teikiama tel. 8 613 20559, el. p. i.budaviciute@panspc.lt.