Būk globėju

Siekiant suteikti apleistam, skriaudžiamam vaikui laikiną prieglobstį globėjų šeimoje, padėti tikrajai vaiko šeimai išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti atgal į namus, arba surasti jam naują šeimą Panevėžio socialinių paslaugų centre vykdoma globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programa.

Rengiant globėjus ir įtėvius pagal programą, taikoma standartizuota ir nuosekli sistema, kuri padeda atrinkti, įvertinti ir parengti šeimas.  Joje pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti ar įsivaikinti vaiką.

Per programos laikotarpį asmenys, ketinantys įvaikinti ar globoti, turi išklausyti 10 sesijų šiomis temomis:

 1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK.
 2. Komandinis darbas užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime.
 3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku.
 4. Raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai.
 5. Raidos poreikių tenkinimas. Netektys.
 6. Savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas.
 7. Auklėjimas.
 8. Pastovių ryšių stiprinimas.
 9. Pasiruošimas pokyčiams. Permainų planavimas.
 10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

Programa susideda iš dviejų dalių: įvadinių ir tęstinių mokymų. Įvadinių mokymų metu rengiami būsimieji įtėviai ir globėjai, o tęstiniai mokymai skirti jau įvaikinusioms ar globojančioms šeimos.

Daugiau informacijos mob. 867571533; el. p. d.sabuliene@panspc.lt

Asmuo, pasiryžęs tapti globėju, gali būti socialiniu, budinčiu ar atokvėpio globėju.

 • Socialinis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo kursus, kuris ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 18 metų, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.
 • Budintis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo kursus, kuris ne ilgiau kaip 3 mėnesius laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 10 metų bei juos į savo namus priima bet kuriuo paros metu, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.
 • Atokvėpio globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo kursus, kuris ne ilgiau kaip 1 mėnesį, prižiūri globojamą vaiką, kai dėl objektyvių priežasčių vaiko globėjas to daryti negali.

Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.

 • Nuolatinis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo kursus, kad taptų vaiko globėju ir globoja vaiką iki pilnametystės bei parengia jį savarankiškam gyvenimui.

Laikinosios (trumpalaikės) globos finansavimas

 • Budinčiam globėjui mokamos išmokos:
Apgyvendinimo išmoka 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI) arba 3 BSI
Globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą
Globos (rūpybos) tikslinis priedas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą
Darbo užmokestis 532 Eur
 • Atokvėpio globėjui mokamos išmokos:
Apgyvendinimo išmoka 1 BSI arba 3 BSI
Globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą
Globos (rūpybos) tikslinis priedas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą
Darbo užmokestis 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio mėnesinė išmoka, proporcinga dirbtų dienų skaičiui
 • Socialinis globėjas vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį su Panevėžio socialinių paslaugų centru ir jam mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio už laikotarpį, kai laikinai globoja vaiką.

Nuolatinės globos finansavimas

 • Nuolatinis globėjas gauna Valstybės skiriamą tikslinį priedą (152 Eur/mėn.) už kiekvieną vaiką. Iš savivaldybės išmokų negauna (išskyrus pagalbos pinigus ir vaiko globos išmoką skirtus vaiko poreikiams).

 

GIMK