Parama maisto produktais

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams parašymų administravimas.

Paslaugos administravimo vieta – Panevėžio socialinių paslaugų centras, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys 105 kab. Informacija telefonu mob. 867030326, 845-583741

Darbo laikas I-V 9-15

Paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gali teikti asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 187,50 Eur.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:
1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio (187,50 Eur), bet neviršija 2,4 VRP dydžių (300 Eur) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):
1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;
4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
5. asmuo vienas augina vaikus;
6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
7. asmenys atitinkantis kriterijus, nurodytus Sąlygų aprašo 28 punkte.
Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėja.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

2018-09-20 SADM ministro įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;

„Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos teikimo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas“, patvirtintas Panevėžio misto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-481.