Parama maisto produktais

 

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP) dydžio per mėnesį – 183 Eur.

Prašymai priimami:

Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 – 15.00 val.

    Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

  1. Asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. Vaiko(-ų) gimimo liudijimą (- us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. Pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos );
  4. Teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Teisę į paramą maisto produktais kitais atvejais (išimties tvarka), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio ( 183,00 Eur.), bet neviršija 2,4 VRP dydžių ( 292,80 Eur.) per mėnesį turi šie asmenys (šeimos):

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;

2.2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;

2.3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų;

2.4. šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

2.5. asmuo vienas augina vaikus;

2.6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;

2.7. asmenys atitinkantis kriterijus, nurodytus Sąlygų aprašo 28 punkte.

 Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja.

Informacija teikiama 105 kabinete , telefonas 845-583741