Socialinė priežiūra

Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau — Centras) teikiamos pagalbos į namus paslaugos (toliau — paslaugos) — tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugos skirstomos į pagrindines ir papildomai teikiamas.

Pagrindinės paslaugos — tai Centro teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, kurios asmeniui yra gyvybiškai būtinos, norint gyventi savo namuose ir išvengti stacionarių paslaugų.

Papildomai teikiamos paslaugos — tai paslaugos, kurios nėra gyvybiškai būtinos konkrečioje situacijoje, bet gali būti teikiamos asmens (šeimos) pageidavimu. Visos paslaugos gali būti teikiamos  pagal vienkartinį poreikį.

Paslaugų gavėjai — suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Socialinės priežiūros paslaugos neteikiamos asmenims, sergantiems centrinės nervų sistemos ir kitomis ligomis, kai dėl ligos pobūdžio jie kelia pavojų sau ar kitiems.

Paslaugų teikimo trukmė — iki 10 valandų per savaitę. Esant ribotoms Centro žmogiškųjų išteklių ar finansinėms galimybėms, pagal eiliškumą paslaugos pirmiausia teikiamos šioms asmenų grupėms:

1. vienišiems asmenims (neturintiems vaikų ir artimųjų);

2. asmenims, kurių vaikai gyvena kituose Lietuvos miestuose, užsienyje;

3. asmenims, kurių vaikai ir artimieji gyvena Panevėžyje, bet dėl neįgalumo, ligos ar pasirinkto gyvenimo būdo jais nesirūpina;

4. asmenims, kurių vaikai pagal savo darbo specifiką negali skirti reikiamo dėmesio savo tėvams.

KUR KREIPTIS?

Dėl nuolat teikiamų pagalbos į namus paslaugų reikia kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių.

Dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų reikia kreiptis į Panevėžio socialinių paslaugų centro Pagalbai namuose skyrių.

APMOKĖJIMAS UŽ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGAS

Už paslaugas mokama pagal faktiškai sugaištą laiką: 1 valanda — 1,00 MVA (minimalus valandinis atlygis).

Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra lygios ar mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau — VRP) dvigubą dydį, pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugų gavėjai, kurių pajamos per mėnesį asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui yra nuo 2 VRP dydžio iki 3 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 25 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos yra nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 50 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos viršija 3,5 VRP dydžio, už paslaugas moka 100 proc.

Už papildomai teikiamas paslaugas visi paslaugų gavėjai moka pagal faktiškai sugaištą laiką: 1 valanda — 1,00 MVA.