Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Dienos socialinės globos paslaugos

  • Dienos socialinė globa (toliau – dienos globa) – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje.
  • Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia nuo 40 metų. Esant laisvų vietų laikinai gali būti priimami jaunesni nei 40 metų suaugę asmenys su negalia.Dienos socialinė globa teikiama darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.30 val. iki 17.30 val., penktadienį – nuo 7.30 val. iki 16.30 val., prieššventinėmis dienomis darbo laikas sutrumpinamas 1 val.
  • Dienos socialinės globos paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), transporto organizavimas (atvežimas į Centrą ir parvežimas į namus, jei dėl negalios, ligos turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu, individualiu transportu ar dėl kitų priežasčių), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.) ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
  • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinio mėnesio laikotarpiu teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Paslaugų gavėjui už socialinės globos paslaugas mokesčio dydis nustatomas sutartyje su Panevėžio miesto socialinės paramos skyriumi.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

  • Trumpalaikė socialinė globa (toliau – trumpalaikė globa) – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. „Atokvėpio“ paslaugos asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali prižiūrėti senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.
  • Trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai – senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę.
  • Trumpalaikės socialinės globos paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t.t.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
  • Mokėjimas už trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinio mėnesio laikotarpiu teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Paslaugų gavėjui už socialinės globos paslaugas mokesčio dydis nustatomas sutartyje su Panevėžio socialinės paramos skyriumi.