Socialinės paslaugos globėjams, įtėviams, globotiniams, įvaikiams

Uždaviniai:

1. Organizuoti ir teikti paslaugas asmenims norintiems globoti ar įvaikinti vaiką.

2. Vykdyti potencialių globėjų ir įtėvių paiešką.

3. Rinkti ir kaupti informaciją apie globėjų / įtėvių šeimos problemas. Padėti kurti teigiamą psichosocialinę aplinką.

4. Vaikų įvaikinimo motyvus, gyvenimo sąlygas ir būdą.

5. Išsiaiškinti ir įvertinti sutuoktinio įvaikinimo motyvus, gyvenimo sąlygas ir būdą, ar vaiko įvaikinimas sutuoktiniui atitinka nepilnamečio interesus.

6. Dalyvavimas vaiko ir šeimos suporavime.