Pradedamas įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektas

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, PLĖTRA IR KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0028

Panevėžio socialinių paslaugų centras 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0028.

Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Panevėžio mieste.

Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Veiklos:

dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;

darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;

neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

Integralios pagalbos į namus paslaugas teikia specialistų komanda:

socialinis darbuotojas;

socialinio darbuotojo padėjėjas;

bendruomenės slaugytoja;

slaugytojo padėjėjas;

kineziterapeutas;

Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Panevėžio mieste, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas. Panevėžio miesto gyventojai dėl integralios pagalbos į namus paslaugų (pradėjus teikti paslaugą) turės kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyrių, socialinių paslaugų poskyrį, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

Panevėžio socialinių paslaugų centras

A. Mackevičiaus g. 55A, 35159 Panevėžys

Tel./faks: 8 45 465493

Mob. tel.: 8 612 09734

Elektroninis paštas

centras@panspc.lt, projektas2019@gmail.com

www.panspc.lt

PROJEKTO PARTNERIS:

VŠĮ ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMAI

 

panevezio-m-integralios-pagalbos-paslaugos