PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU SUAUGUSIAIS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIMIS NAKVYNĖS NAMUOSE

Darbo pobūdis

Planuoti ir organizuoti darbą su klientais.

Organizuoti socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą, vadovauti jų darbui.

Konsultuoti klientus, motyvuoti juos problemų sprendimui bei supažindinti su gaunamos paramos galimybėmis.

Nustatyti asmeniui socialinių paslaugų poreikį.

Bendradarbiauti su pirminės sveikatos priežiūros specialistais, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų atstovais, sprendžiant paslaugų gavėjo įvairias (socialinės, sveikatos, teisines) problemas.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Turėti socialinio darbo su suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui.

 

Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių.

Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti savo darbą.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus.

Būti empatiškas, humaniškas, gebantis bendrauti su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis bei jų artimaisiais.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki lapkričio 6 d., A. Mackevičiaus 55A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti (8-45) 465493.