PANEVĖŽIO PASLAUGŲ CENTRUI REIKALINGAS UŽIMTUMO SPECIALISTAS (0,75 ETATO) DIRBTI SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE

Darbo pobūdis:

– Teikti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims užimtumo terapijos bei darbinių įgūdžių ugdymo paslaugas.
– Rengti ir įgyvendinti paslaugų gavėjų darbinių, meninių – kūrybinių gebėjimų lavinimo programas, organizuoti jų užimtumą.
– Dirbti su suaugusiais neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis pagal patvirtintus metinius ir mėnesinius planus, programas, užsiėmimų grafikus ir klientų galimybes.
– Vykdyti paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų pokyčių stebėjimą, vertinimą;
– Skleisti gerąją patirtį apie paslaugų gavėjų gebėjimų rezultatus visuomenei: rengti jų darbų parodas, eksponuoja juos renginiuose, šventėse, organizuoja kūrybines – menines šventes Centre ir už jo ribų;
Reikalavimai:
– Turėti užimtumo specialisto ar socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro. magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.


– Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
– Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir gebėjimą naudotis kitomis informacinėmis technologijomis (Word, Excel, Power point, Outlook);
– Turėti žinių ir gebėjimų kurioje nors meno srityje, gebėti taikyti meninės veiklos metodus darbe su suaugusiais neįgaliais bei senyvo amžiaus asmenimis.
– Turėti žinių apie darbo ypatumus su senyvo amžiaus ir suaugusiais neįgaliais asmenimis.
– Gebėti vertinti proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčių žmonių reakcijas ir elgseną, suprasti ir reaguoti į ekstremalius paslaugų gavėjo būsenos pokyčius.
–  Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.
Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją), prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki lapkričio 24 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8 675 71533.