Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globėjo (rūpintojo) šeimoje organizavimo ir išmokų už vaiko globą (rūpybą) mokėjimo tvarkos aprašas

tevu-globos-netekusio-vaiko-trumpalaikes-socialines-globos-rupybos-budincio-globejo-rupintojo-seimoje-organizavimo-ir-ismoku-uz-vaiko-globa-rupyba-mokejimo-tvarkos-aprasas