Darbuotojai

Pagalbos namuose skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
315. Pagalbos namuose skyriaus vedėja Edita Vilniškienė 8 619 88435

845 468419

e.vilniskiene@panspc.lt
105. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Gritėnienė 8 670 30328

8 45 583741

r.griteniene@panspc.lt
Socialinės darbuotojos paslaugų teikimui
317. Loreta Varnienė 8 686 54958 l.varniene@panspc.lt
315. Rima Pagužinskienė 8 614 81496

8 45 468419

r.paguzinskiene@panspc.lt
314. Jovita Povilionytė 8 682 76564 j.povilionyte@panspc.lt
314. Sandra Baladziedaitė 8 687 68817 s.baladziedaite@panspc.lt
 317. Socialinė darbuotoja socialinės priežiūros poreikio nustatymui Jolanta Baltramiejūnienė 8 676 49501 j.baltramiejuniene@panspc.lt
Socialinės darbuotojos gyvenimo sąlygų įvertinimui
317. Jūratė Kavaliauskienė 8 695 07398 j.kavaliauskiene@panspc.lt
105. Asta Toločkienė 8 619 80019 a.tolockiene@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai specialiųjų poreikių įvertinimui
106. Milda Inkėnaitė 8 687 40719 m.inkenaite@panspc.lt
106. Darius Karizna 8 665 29167 d.karizna@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai 8 670 30328

Nakvynės namai (A. Mackevičiaus g. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovė Gelmina Kielė (8-45) 582193 g.kiele@panspc.lt
Socialinė darbuotoja (8-45) 583419  —
Socialinio darbuotojo padėjėja (8-45) 583419  —
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419  —

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Nemuno g. 75B)

Pareigų pavadinimas Telefono numeris
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorius (8-45) 449441

Šeimos gerovės skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
313.  Šeimos gerovės skyriaus vadovė Jolita Zaborskienė 8 684 20815 j.zaborskiene@panspc.lt
313.  Vyr. socialinė darbuotoja Jolita Kelpšaitė 8 684 20756 j.kelpsaite@panspc.lt
  Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
301. Marija Gaižiūnienė 8 646 49030 m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijeva 8 611 68687 r.adzijeviene@panspc.lt
302.    Rasa Griauzdienė 8 694 65274 r.griauzdiene@panspc.lt
302.    Daiva Puzinienė 8 695 01567 d.puziniene@panspc.lt
302. Tomas Jakimavičius 8 600 37139 t.jakimavicius@panspc.lt
304. Sigita Anilionienė 8 684 22385 s.anilioniene@panspc.lt
304. Zita Riliškienė 8 671 85756 z.riliskiene@panspc.lt
305. Romualda Junevičienė 8 684 20610 r.juneviciene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė 8 676 87940 l.merfeldiene@panspc.lt
305. Justina Jasevičienė 8 683 14668 j.jaseviciene@panspc.lt
306. Indrė Razbadauskienė 8 684 20817 i.razbadauskiene@panspc.lt
306. Donatas Selickas 8 684 21038 d.selickas@panspc.lt
306. Ilona Mikalauskienė 8 676 87956 i.mikalauskiene@panspc.lt
307. Danguolė Sokienė 8 612 00457 d.sokiene@panspc.lt
307. Vaida Navardauskienė 8 676 87963 v.navardauskiene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas 8 671 72947 e.gedvilas@panspc.lt
308. Vaida Kochanauskienė 8 684 20318 v.kochanauskiene@panspc.lt
308. Lina Kugrėnė 8 604 19685 l.kugrene@panspc.lt
310. Kasparas Vaičelis 8 678 26461 k.vaicelis@panspc.lt
310. Vilma Tarvydienė 8 694 79173 v.tarvydiene@panspc.lt
310. Deimantė Kristina Jasulaitienė 8 620 65560 d.jasulaitiene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
301. Edita Pečiukienė 8 686 59029
308. Daiva Matulevičienė

Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
103. Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėja Toma Vaiginienė (laikinai einanti pareigas) 8 675 72090

8 675 71939

t.vaiginiene@panspc.lt
105. Socialinė darbuotoja aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis Dovilė Bartkutė (8-45) 583741 d.bartkute@panspc.lt
103. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė 8 670 30326 v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai-vairuotojai 8 670 30324  —
231.    Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistė Lina Pelenytė-Vyšniauskienė (8-45) 583724          8 684 20976 l.pelenyte@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai dirba visą parą 8 670 67105  —

 Vaikų globos ir rūpybos skyrius

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
232. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovė Toma Vaiginienė 8 675 71939 t.vaiginiene@panspc.lt
  • Globos centras (Topolių al. 12)
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
30. Vyr. socialinė darbuotoja Danguolė Sabulienė 8 675 71533 d.sabuliene@panspc.lt
43. Psichologė Ugnė Šopienė 8 697 62439 ugne.sopiene@panspc.lt
31. Socialinė darbuotoja Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos vykdymui Monika Petukauskienė 8 671 31128 m.petukauske@panspc.lt
  Socialiniai darbuotojai globos veiklos koordinavimui
28. Jolita Krivickė 8 697 61848 j.krivicke@panspc.lt
29. Loreta Linkevičienė 8 619 66727 l.linkeviciene@panspc.lt
29. Justina Dailidonienė 8 619 85677 j.dailidoniene@panspc.lt
31. Ingrida Budrienė 8 695 29599 i.budriene@panspc.lt
  • Vaikų dienos centras
Kabineto numeris Pareigos Telefono numeris
 208.  Socialinis darbuotojas 8 684 20783
 208. Vaikų dienos centro koordinatorius 8 684 20783
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai
Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė (8 45) 441331        8 684 20185 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Jelena Morkevičienė (8 45) 441331        8 684 20185 j.morkeviciene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė (8 45) 444771           8 617 05478 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė (8 45) 442859        8 694 63294 i.fedaraviciute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Ieva Dalindaitė 8 686 09147 i.dalindaite@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Ragauskaitė 8 686 09147 i.ragauskaite@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Gintarė Vilniškytė (8 45) 444771           8 617 05478 g.vilniskyte@panspc.lt

Ūkio tarnyba

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
231. Ūkio tarnybos vadovas Vidas Paužuolis (8-45) 583724          8 604 19684 v.pauzuolis@panspc.lt
231. Ūkvedė Regina Straubergienė (8-45) 583724 r.straubergiene@panspc.lt

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Telefono numeris
Socialinė darbuotoja 8 676 49460
Bendrosios praktikos slaugytoja 8 676 49543