Darbuotojai

Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 103. Vyr. socialinė darbuotoja Irmina Petrauskienė mob. 867572090 i.petrauskiene@panspc.lt
 105. Socialinė darbuotoja aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis Dovilė Bartkutė (8-45) 583741

mob. 867030326

d.bartkute@panspc.lt
 105. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė

 

 

(8-45) 583741

mob.867030326

 

v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai-vairuotojai Kęstutis Grybas

Artūras Saulis

Rimantas Morkevičius

mob. 867030324
228.    Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistė Lina Pelenytė-Vyšniauskienė (8-45) 583757 mob. 868420976 l.pelenyte@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai dirba visą parą mob. 867067105

Pagalbos namuose skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 310. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Gritėnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 r.griteniene@panspc.lt
310. Socialinė darbuotoja paslaugų teikimui Loreta Varnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 l.varniene@panspc.lt
 309. Socialinė darbuotoja socialinės priežiūros poreikio nustatymui Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419
mob. 867030328
j.baltramiejuniene@panspc.lt
 309. Socialinė darbuotoja gyvenimo sąlygų įvertinimui Milda Inkėnaitė (8-45) 468419
mob. 867030328
m.inkenaite@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai

Socialinio darbuotojo padėjėjas ūkio darbams

mob. 867030328

Nakvynės namai (A.Mackevičiaus g. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovė Gelmina Kielė  (8-45) 583419 g.kiele@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Asta Kaminskienė (8-45) 583419 a.kaminskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Dainora Dzimidė (8-45) 583419 d.rauckiene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja Dalia Čergelienė  (8-45) 583419 d.cergeliene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Nemuno g. 75B)

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorė Inga Tadaravičienė (8-45) 449441

Šeimos gerovės skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
311.  Šeimos gerovės skyriaus vadovė Jolita Zaborskienė (8-45) 461358
mob. 868420815
j.zaborskiene@panspc.lt
311.  Vyr. socialinė darbuotoja  Loreta Linkevičienė mob. 868420756 l.linkeviciene@panspc.lt
  Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
305. Romualda Junevičienė mob. 868420610 r.juneviciene@panspc.lt
307. Vaida Navardauskienė mob. 867687963 v.navardauskiene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė mob. 867687940 l.merfeldiene@panspc.lt
315. Donatas Selickas mob. 868421038 d.selickas@panspc.lt
315. Ilona Mikalauskienė mob.
867687956
 i.mikalauskiene@panspc.lt
302. Rasa Griauzdienė mob. 869465274 r.griauzdiene@panspc.lt
302. Inesa Mažeikienė mob. 860037139 i.mazeikiene@panspc.lt
302. Asta Toločkienė mob. 860037139 a.tolockiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė mob. 868314668 j.jaseviciene@panspc.lt
306. Indrė Razbadauskienė mob. 868420817 i.razbadauskiene@panspc.lt
306. Aistė Ziminienė mob. 869479173 a.ziminiene@panspc.lt
304. Edita Vilniškienė  mob. 867185756 e.vilniskiene@panspc.lt
304. Sigita Anilionienė  mob. 868422385 s.anilioniene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas mob. 867172947 e.gedvilas@panspc.lt
301. Marija Gaižiūnienė  mob. 864649030 m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė  mob. 861168687 r.adzijeviene@panspc.lt
301. Ermina Šejenko mob. 867826461 e.sejenko@panspc.lt
308. Darius Karizna mob. 860419685 d.karizna@panspc.lt
308. Tomas Jakimavičius mob. 868420318  t.jakimavicius@panspc.lt

 Vaikų globos ir rūpybos skyrius

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
232. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovė Toma Vaiginienė mob. 867571939 t.vaiginiene@panspc.lt
105. Dietistė Valda Laurinavičienė (8-45) 583757
  • Globos centras
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 231. Vyr. socialinė darbuotoja Danguolė Sabulienė mob. 867571533 d.sabuliene@panspc.lt
 231. Socialinė darbuotoja Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos vykdymui Monika Petukauskienė (8-45) 583724

mob. 867131128

m.petukauske@panspc.lt
231. Socialinė darbuotoja globai ir įvaikinimui Žaneta Kučinskienė  (8-45) 583724 z.kucinskiene@panspc.lt
  • Vaikų dienos centras
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 317.  Socialinė darbuotoja Daiva Arelytė  868420783 d.arelyte@panspc.lt
317. Socialinė darbuotoja Ingrida Petronytė 868420783  i.petronyte@panspc.lt
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai
Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė 8 45 441331 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Žaneta Pašilienė 8 45 441331 z.pasiliene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė 8 45 444771 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Antanaitienė 8 45 442859 n.antanaitiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė 8 45 442859 i.fedaraviciute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Černauskienė 8 45 442859  n.cerniauskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Brigita Tvarkūnaitė 8 45 442859 b.tvarkunaite@panspc.lt

Ūkio tarnyba

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
228. Ūkio tarnybos vadovas Vidas Paužuolis (8-45) 583757 mob. 860419684  v.pauzuolis@panspc.lt
228. Ūkvedė Regina Straubergienė (8-45) 583757 r.straubergiene@panspc.lt
Pagalbinis darbininkas Saulius Kriščiūnas

Aleksandras Šilinis

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Jūratė Kavaliauskienė 867649460 j.kavaliauskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Loreta Varnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 l.varniene@panspc.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Rauckienė 867649543