Darbuotojai

Pagalbos namuose skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
315. Pagalbos namuose skyriaus vedėja Edita Vilniškienė 8 619 88435  e.vilniskiene@panspc.lt
105. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Gritėnienė (8-45) 583741

8 670 30326

r.griteniene@panspc.lt
Socialinės darbuotojos paslaugų teikimui
317. Loreta Varnienė (8-45) 468419

8 670 30328

l.varniene@panspc.lt
 315. Renata Bedalienė (8-45) 468419

8 670 30328

Socialinės darbuotojos socialinės priežiūros poreikio nustatymui
317. Jovita Povilionytė 8 682 76564  j.povilionyte@panspc.lt
317. Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419
8 670 30328
j.baltramiejuniene@panspc.lt
317. Socialinė darbuotoja gyvenimo sąlygų įvertinimui Jūratė Kavaliauskienė (8-45) 468419
8 695 07398
j.kavaliauskiene@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai specialiųjų poreikių įvertinimui
106. Milda Inkėnaitė 8 6 87 40719 m.inkenaite@panspc.lt
106. Darius Karizna 8 665 29167 d.karizna@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai

Socialinio darbuotojo padėjėjas ūkio darbams

8 670 30328

Nakvynės namai (A. Mackevičiaus g. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovė Gelmina Kielė (8-45) 583419 g.kiele@panspc.lt
Socialinė darbuotoja (8-45) 583419  —
Socialinio darbuotojo padėjėja (8-45) 583419  —
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419  —

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Nemuno g. 75B)

Pareigų pavadinimas Telefono numeris
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorius (8-45) 449441

Šeimos gerovės skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
313.  Šeimos gerovės skyriaus vadovė Jolita Zaborskienė 8 684 20815 j.zaborskiene@panspc.lt
313.  Vyr. socialinė darbuotoja
  Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
301. Marija Gaižiūnienė 8 646 49030 m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė 8 611 68687 r.adzijeviene@panspc.lt
302.    Rasa Griauzdienė 8 694 65274 r.griauzdiene@panspc.lt
302.    Asta Toločkienė 8 600 37139 a.tolockiene@panspc.lt
302.    Daiva Puzinienė 8 695 01567 d.puziniene@panspc.lt
304. Sigita Anilionienė 8 684 22385 s.anilioniene@panspc.lt
304. Zita Riliškienė 8 671 85756 z.riliskiene@panspc.lt
305. Romualda Junevičienė 8 684 20610 r.juneviciene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė 8 676 87940 l.merfeldiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė 8 683 14668 j.jaseviciene@panspc.lt
306. Indrė Razbadauskienė 8 684 20817 i.razbadauskiene@panspc.lt
307. Vaida Navardauskienė 8 676 87963 v.navardauskiene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas 8 671 72947 e.gedvilas@panspc.lt
307. Vitalija Zigmantavičienė 8 619 80019 v.zigmantaviciene@panspc.lt
308. Vaida Kochanauskienė 8 684 20318 v.kochanauskiene@panspc.lt
308. Lina Malciūtė 8 604 19685 l.malciute@panspc.lt
310. Kasparas Vaičelis 8 678 26461 k.vaicelis@panspc.lt
310. Vilma Tarvydienė 8 694 79173 v.tarvydiene@panspc.lt
310. Deimantė Kristina Jasulaitienė 8 620 65560 d.jasulaitiene@panspc.lt
314. Donatas Selickas 8 684 21038 d.selickas@panspc.lt
314. Ilona Mikalauskienė 8 676 87956 i.mikalauskiene@panspc.lt
301. Socialinio darbuotojo padėjėja Edita Pečiukienė 8 686 59029

Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
103. Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėja Toma Vaiginienė (laikinai einanti pareigas) 8 675 72090

8 675 71939

t.vaiginiene@panspc.lt
105. Socialinė darbuotoja aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis Dovilė Bartkutė (8-45) 583741          8 670 30326 d.bartkute@panspc.lt
105. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė (8-45) 583741          8 670 30326 v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai-vairuotojai 8 670 30324  —
231.    Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistė Lina Pelenytė-Vyšniauskienė (8-45) 583724          8 684 20976 l.pelenyte@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai dirba visą parą 8 670 67105  —

 Vaikų globos ir rūpybos skyrius

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
232. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovė Toma Vaiginienė 8 675 71939 t.vaiginiene@panspc.lt
  • Globos centras (Topolių al. 12)
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
30. Vyr. socialinė darbuotoja Danguolė Sabulienė 8 675 71533 d.sabuliene@panspc.lt
43. Psichologė Ugnė Šopienė 8 697 62439 ugne.sopiene@panspc.lt
31. Socialinė darbuotoja Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos vykdymui Monika Petukauskienė 8 671 31128 m.petukauske@panspc.lt
  Socialiniai darbuotojai globos veiklos koordinavimui
28. Jolita Krivickė 8 697 61848 j.krivicke@panspc.lt
29. Loreta Linkevičienė 8 619 66727 l.linkeviciene@panspc.lt
29. Justina Dailidonienė 8 619 85677 j.dailidoniene@panspc.lt
31. Monika Murnikaitė 8 695 29599 m.murnikaite@panspc.lt
  • Vaikų dienos centras
Kabineto numeris Pareigos Telefono numeris
 208.  Socialinis darbuotojas 8 684 20783
 208. Vaikų dienos centro koordinatorius 8 684 20783
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai
Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė (8 45) 441331        8 684 20185 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Jelena Morkevičienė (8 45) 441331        8 684 20185 j.morkeviciene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė (8 45) 444771           8 617 05478 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė (8 45) 442859        8 694 63294 i.fedaraviciute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Brigita Tvarkūnaitė (8 45) 442859        8 694 63294 b.tvarkunaite@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Ieva Dalindaitė 8 686 09147  i.dalindaite@panspc.lt

Ūkio tarnyba

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
231. Ūkio tarnybos vadovas Vidas Paužuolis (8-45) 583724          8 604 19684 v.pauzuolis@panspc.lt
231. Ūkvedė Regina Straubergienė (8-45) 583724 r.straubergiene@panspc.lt

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Telefono numeris
Socialinė darbuotoja (8-45) 468419, 8 676 49460
Bendrosios praktikos slaugytoja 8 676 49543