Komisijos, tarybos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio reikalavimais Panevėžio socialinių paslaugų centre dvišaliu principu buvo sudarytas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariai:

Darbdavio skirti darbdavio atstovai:

Vidas Paužuolis – Ūkio tarnybos vadovas;

Jolanta Štarienė – psichologė;

Išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai:

Rima Prunskienė – Panevėžio socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos narė;

Jolanta Budrytė – Panevėžio socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos narė.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Nematerialiojo,  ilgalaikio materialiojo ir atsargų nurašymo ir likvidavimo komisija