Vadovo gyvenimo aprašymas

vadovo-nuotrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Kazokienė

Išsilavinimas

2002 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.

2004 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

2010 m. apgintas socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktaro laipsnis. Daktaro disertacijos tema „Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas“.

Darbinė veikla

2017-01-17 iki dabar Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė
2015-06-15 iki 2016-11-15 Panevėžio miesto savivaldybės mero patarėja
2005-09-01 iki 2017-06-26 Mokslinis-metodinis darbas Kauno technologijos universitete
2005-01 iki 2008-10 UAB „Arpeka“ projektų vadovas, vėliau-vadovas

 

VADOVO EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Atliktas įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimo tyrimas. Ištirta šių socialinių paslaugų kokybė:

  • pagalbos į namus,
  • integralios pagalbos,
  • socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, patiriančioms soc. rizikos veiksnius;
  • socialinės globos paslaugos vaikams (BVGN);
  • asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
  • trumpalaikės socialinės globos.

Tyrimo rezultatų pagrindu suformuoti siūlymai ir iki 2019 m. spalio 1. pateikti Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui.

 

2. Trumpalaikės globos paslaugų (senyvo amžiaus asmenims) plėtra. Išplėstas stacionarios trumpalaikės globos vietų skaičius, paslaugos teikiamos vadovaujantis socialinių paslaugų valdymo, skyrimo ir teikimo visapusiškumo principu. Įrengtos 2 papildomos stacionarios vietos iki 2019 m. gruodžio 31 d., pateikti pasiūlymai Savivaldybės administracijai dėl paslaugai teikti reikalingų teisės aktų parengimo.

Pagal poreikį organizuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirkimas.

 

3. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų teikimas. Užtikrintas projekte „Integralių pagalbos paslaugų asmens namuose“ teiktų paslaugų tęstinumas pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui. Integralios pagalbos paslaugų asmens namuose teikimo užtikrinimas esamiems paslaugų gavėjams po projekto vykdymo pabaigos, pateikti pasiūlymai Savivaldybės administracijai dėl paslaugai teikti reikalingų teisės aktų parengimo ir paslaugų teikimas naujiems klientams pagal poreikį.