Informacija apie darbo užmokestį

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius 2019 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)*

2018 m. 4 ketv.

2019 m. 1 ketv.

2019 m. 2 ketv.

2019 m. 4 ketv.

 1. Vyresnysis buhalteris

2

743,99

1046,65

1046,65

1098,55

 2. Skyriaus vadovas

6

853,30

1172,36

1172,36

1318,78

 3. Psichologas

2,75

819,17

1206,86

1206,86

1332,10

  4. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

21

771,94

1020,70

1020,70

1314,80

  5. Atvejo vadybininkas

8

861,25

1297,50

1297,50

1314,80

 6.
Socialinis darbuotojas (BVGN)

9

689

1003,40

1003,40

1314,80

 7. Socialinio darbuotojo padėjėjas

73

499,46

735,25

735,25

916,90

 8.
Socialinio darbuotojo padėjėjas-vairuotojas 3

523,81

778,50

778,50

916,90

   9. Valytojas

4

MMA

MMA

MMA

MMA

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Pareigybės koeficiento dydis priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo.

*** Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. LRV nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 punktu.