Informacija apie darbo užmokestį

Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius 2019 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)*

2017 m.

2018 m. 4 ketv.

2019 m. 1 ketv.

 1. Vyresnysis buhalteris

2

 –

743,99

1046,65

 2. Skyriaus vadovas

6

 –

853,30

1172,36

 3. Psichologas

2,05

 –

819,17

1206,86

  4. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

20

 621,33

771,94

1020,70

  5. Atvejo vadybininkas

7

861,25

1297,50

 6.
Socialinis darbuotojas (BVGN)

9

  621,33

689

1003,40

 7. Socialinio darbuotojo padėjėjas

71

 411,33

499,46

735,25

 8.
Socialinio darbuotojo padėjėjas-vairuotojas 3

523,81

778,50

   9. Valytojas

4

MMA

MMA

MMA

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).