Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2018 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2017 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2016 m.)

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ PAŽEIDIMĄ FORMA

INTERESANTŲ APTARNAVIMO APRAŠAS

CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS