Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2020 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2018 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2017 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2016 m.)

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS TVARKA

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ PAŽEIDIMĄ FORMA

INTERESANTŲ APTARNAVIMO APRAŠAS

CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS

 

Panevėžio socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos nariams galioja 2018 m. gegužės 18 d. Nr. PV3-110 “Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis“,  2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. D4-170 “Susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 pakeitimo”  ir 2018 m. lapkričio 5 d. “Nacionalinė kolektyvinė sutartis dėl pareiginės algos bazinio dydžio“.