Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2018 m.)

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

2018-metu-veiklos-planas

INTERESANTŲ APTARNAVIMO APRAŠAS

interesantu-aptarnavimo-standartas-10-07-1

CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

lygiu-galimybiu-politika-ir-jos-igyvendinimo-tvarka

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

informaciniu-ir-komunikaciniu-technologiju-naudojimo-bei-darbuotoju-stebesenos-ir-kontroles-darbo-vietoje-tvarka

CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS

inventorizacijos-aprasas

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

2015-metinis-planas

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2016 M.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ SKYRIAUS PANAIKINIMO

isakymas-del-vggn-skyriaus-panaikinimo

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2017 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2016 m.)