Dokumentai

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2018 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2017 m.)

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (2016 m.)

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

INTERESANTŲ APTARNAVIMO APRAŠAS

CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

CENTRO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS