Darbuotojai

Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 103. Vyriausioji socialinė darbuotoja Irmina Petrauskienė  mob. 867572090  i.petrauskiene@panspc.lt
 105. Socialinis darbuotojas specialiesiems poreikiams Dovilė Bartkutė (8-45) 583741
mob. 867030326
 d.bartkute@panspc.lt
 105. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė (8-45) 583741
mob. 867030326
 v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas— vairuotojas Kęstutis Grybas

Artūras Saulis

Edvardas Agejevas

mob. 867030324
231. Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistas Vytautas Zaksas (8-45) 583724

mob. 868420976

 v.zaksas@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai

dirba visą parą mob. 867067105

 Pagalbos namuose skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 310. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Gritėnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 r.griteniene@panspc.lt
310. Socialinė darbuotoja paslaugų teikimui Loreta Varnienė (8-45) 468419 mob. 867030328
 309. Socialinė darbuotoja socialinės priežiūros poreikio nustatymui Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419
mob. 867030328
j.baltramiejuniene@panspc.lt
 309. Socialinis darbuotojas gyvenimo sąlygų įvertinimui  Darius Karizna  (8-45) 468419
mob. 867030328
 d.karizna@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai mob. 867030328

Nakvynės namai (A.Mackevičiaus g. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovas Gelmina Kielė   mob. 867649460   g.kiele@panspc.lt
Socialinis darbuotojas Asta Kaminskienė (8-45) 583419 a.kaminskiene@panspc.lt
Socialinis darbuotojas Dainora Rauckienė (8-45) 583419 d.rauckiene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas Dalia Čergelienė  (8-45) 583419  d.cergeliene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Nemuno g. 75B)

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorė Inga Tadaravičienė (8-45) 449441

Šeimos gerovės skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
311.  Šeimos gerovės skyriaus vadovas (laikinai einanti pareigas) Jolita Zaborskienė (8-45) 461358
mob. 868420815
j.zaborskiene@panspc.lt
311.  Vyr. socialinė darbuotoja (laikinai einanti pareigas)  Loreta Linkevičienė mob. 868420756 l.linkeviciene@panspc.lt
Atvejo vadybininkai
303. Vaida Galeckaitė (8-45) 583679 v.galeckaite@panspc.lt
303. Vita Ilonienė (8-45) 583679 v.iloniene@panspc.lt
303. Monika Vasiliauskaitė (8-45) 583679 m.vasiliauskaite@panspc.lt
 314. Rūta Undzėnienė (8-45) 583679
314.  Donata Ribokaitė (8-45) 583679
  Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
305. Romualda Junevičienė (8-45) 468749
mob. 868420610
r.juneviciene@panspc.lt
307. Vaida Navardauskienė mob. 867687963 v.navardauskiene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė (8-45)
468749
mob. 867687940
l.merfeldiene@panspc.lt
315. Donatas Selickas (8-45)
583679
mob. 868421038
d.selickas@panspc.lt
315. Ilona Mikalauskienė mob.
867687956
 i.mikalauskiene@panspc.lt
302. Rasa Griauzdienė mob. 860037139 r.griauzdiene@panspc.lt
302. Inesa Mažeikienė mob. 860037139 i.mazeikiene@panspc.lt
302. Asta Toločkienė mob. 860037139 a.tolockiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė (8-45)
583679
mob. 868314668
j.jaseviciene@panspc.lt
306. Indrė Razbadauskienė (8-45)
583679
306. Aistė Ziminienė (8-45)
583679
304.  Edita Vilniškienė  mob. 867185756  e.vilniskiene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas (8-45)
583679
mob.
867172947
e.gedvilas@panspc.lt
304. Renata Karpovienė mob.
868422385
r.karpoviene@panspc.lt
301. Marija Gaižiūnienė  mob. 867826461 m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė  mob. 867826461 r.adzijeviene@panspc.lt
301. Ermina Šteimanienė mob. 867826461

 Vaikų globos ir rūpybos skyrius

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
232. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovas Toma Vaiginienė (8-45) 445538
mob. 867571939
t.vaiginiene@panspc.lt
228. Dietistė Valda Laurinavičienė (8-45) 583757

Globos centras

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 225. Vyr. socialinė darbuotoja Danguolė Sabulienė mob. 867571533 d.sabuliene@panspc.lt
 231. Globėjų ir įtėvių mokymo programos specialistė Monika Petukauskienė (8-45) 583724

mob. 867131128

m.petukauske@panspc.lt
231. Socialinis darbuotojas globai ir įvaikinimui Žaneta Kučinskienė  (8-45) 583724 z.kucinskiene@panspc.lt

Vaikų dienos centras

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 317. Socialinė darbuotoja Vilija Andrijauskienė v.andrijauskiene@panspc.lt
 317.  Socialinė darbuotoja Daiva Arelytė d.arelyte@panspc.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė 8 45 441331 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Žaneta Pašilienė 8 45 441331
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė 8 45 444771 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Kristina Bruneikaitė 8 45 444771 k.bruneikaite@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Viktorija Pletkutė 8 45 444771 v.pletkute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Antanaitienė 8 45 442859 n.antanaitiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė 8 45 442859 i.fedaraviciute@panspc.lt

Ūkio tarnyba

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
228. Ūkvedys Regina Straubergienė (8-45) 583757 r.straubergiene@panspc.lt
Pagalbinis darbininkas Saulius Kriščiūnas

Aleksandras Šilinis

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja (laikinai einanti pareigas) Gelmina Kielė 867649460 g.kiele@panspc.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Rauckienė 867649543