Darbuotojai

Socialinės pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 

225.

Socialinės pagalbos skyriaus vadovas Danguolė Sabulienė mob. 867571533  d.sabuliene@panspc.lt
 105. Socialinis darbuotojas specialiesiems poreikiams Dovilė Bartkutė (8-45) 583741
mob. 867030326
 d.bartkute@panspc.lt
 105. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė (8-45) 583741
mob. 867030326
 v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas— vairuotojas Kęstutis Grybas,

Artūras Saulis

Robertas Daračiūnas

Aivaras Sidaravičius

mob. 867030324
231. Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistas Vytautas Zaksas mob. 868420976  v.zaksas@panspc.lt
231. Socialinis darbuotojas globai ir įvaikinimui Monika Petukauskienė mob. 867131128 m.petukauske@panspc.lt
231. Globėjų ir įtėvių mokymo programos specialistė Žaneta Kučinskienė z.kucinskiene@panspc.lt
 105. Socialinis darbuotojas gyvenimo sąlygų įvertinimui Darius Karizna (8-45) 583741
mob. 867030326
 d.karizna@panspc.lt
Budinti globėja Diana Lipskienė

Socialinės globos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
223.  Vyr.socialinė darbuotoja Toma Vaiginienė mob. 867571939  t.vaiginiene@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai

dirba visą parą mob. 867067105

Socialinės priežiūros skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 

312.

Socialinės priežiūros skyriaus vadovas Zita Sargautienė (8-45) 584386 z.sargautiene@panspc.lt
Socialinio darbo organizatorius Rima Gritėnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 r.griteniene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419

mob. 867030328

j.baltramiejuniene@panspc.lt
Lankomosios priežiūros darbuotojai mob. 867030328

Nakvynės namai ( A.Mackevičiaus gt. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovas Aurelija Skudienė (8-45) 582193

mob. 867688147

a.skudiene@panspc.lt
Socialinis darbuotojas Sandra Bagdonienė

Asta Kaminskienė

(8-45) 583419 s.bagdoniene@panspc.lt

a.kaminskiene@panspc.lt

Socialinio darbuotojo padėjėjas Dalia Čergelienė
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419

Paramos šeimai skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
311.  Paramos šeimai skyriaus vadovas Inga Savickienė (8-45) 461358

mob. 867572090

 i.savickiene@panspc.lt
   Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis
305. Romualda Junevičienė (8-45) 468749
mob. 868420610
r.juneviciene@panspc.lt
308. Eglė Valentonienė (8-45)583679 mob. 860419685 e.valentoniene@panspc.lt
303. Vaida Navardauskienė (8-45)468749 mob. 867687963 v.navardauskiene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė (8-45)468749 mob. 867687940 l.merfeldiene@panspc.lt
315. Donatas Selickas (8-45)583679 mob. 868421038 d.selickas@panspc.lt
315. Ilona Mikalauskienė (8-45)583679 mob.
867687956
 i.mikalauskiene@panspc.lt
 Loreta Linkevičienė (8-45)468749 mob. 868422385  l.linkeviciene@panspc.lt
Rasa Griauzdienė r.griauzdiene@panspc.lt
Inesa Mažeikienė i.mazeikiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė (8-45)583679 mob. 868314668 j.jaseviciene@panspc.lt
 Edita Vilniškienė  e.viliniskiene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas (8-5)583679 mob.

867172947

e.gedvilas@panspc.lt
304. Daiva Skorkienė (8-45)468749 mob.
867185756
d.skorkiene@panspc.lt
308. Kristina Yčienė (8-45)583679 mob.
868420318
k.yciene@panspc.lt
306. Rasa Bložienė (8-45)583679 mob.
868420817
r.bloziene@panspc.lt
303. Renata Karpovienė (8-45)468749 mob.
868420756
r.karpoviene@panspc.lt
307 Jolita Zaborskienė j.zaborskiene@panspc.lt
301. Marija Gaižiūnienė m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė r.adzijeviene@panspc.lt
Kristina Sapakovaitė k.sapakovaite@panspc.lt
315. Vaikų dienos centro užimtumo specialistė Zita Bareikienė (8-45)583679 mob.

867687956

z.bareikiene@panspc.lt

Vaikų globos skyrius (Vaikų grupinio gyvenimo namai)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 223. Vaikų globos skyriaus vadovas (8-45)445538
Socialiniai darbuotojai dirba visą parą (8-45)445538
 223.
Inga Fedaravičiūtė i.fedaraviciute@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai
Socialinis pedagogas

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė 8 45 441331 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Aistė Narbutienė 8 45 441331 a.narbutiene@panspc.lt

Aptarnaujantis personalas ir kiti darbuotojai

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
228. Ūkvedys Regina Straubergienė (8-45) 583757 r.straubergiene@panspc.lt
Dietistė Valda Laurinavičienė
Bendrosios praktikos slaugytoja Liubovė Zubienė
Pagalbinis darbininkas Saulius Kriščiūnas

Aleksandras Šilinis

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Gelmina Kielė 867649460
Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Rauckienė 867649543