Darbuotojai

Socialinės globos ir pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 103. Vyr. socialinė darbuotoja Irmina Petrauskienė mob. 867572090 i.petrauskiene@panspc.lt
105. Socialinis darbuotojas aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis Dovilė Bartkutė (8-45) 583741

mob. 867030326

d.bartkute@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas -vairuotojas Kęstutis Grybas

Artūras Saulis

Rimantas Morkevičius

 

 

mob. 867030324
228.         Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistas Vytautas Zaksas (8-45) 583724

mob. 868420976

v.zaksas@panspc.lt
Socialinis darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai dirba visą parą  

mob. 867067105

Pagalbos namuose skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 310. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Gritėnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 r.griteniene@panspc.lt
310. Socialinė darbuotoja paslaugų teikimui Loreta Varnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 l.varniene@panspc.lt
 309. Socialinė darbuotoja socialinės priežiūros poreikio nustatymui Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419
mob. 867030328
j.baltramiejuniene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai mob. 867030328

Nakvynės namai (A.Mackevičiaus g. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovė Gelmina Kielė  (8-45) 583419 g.kiele@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Asta Kaminskienė (8-45) 583419 a.kaminskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Dainora Rauckienė (8-45) 583419 d.rauckiene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja Dalia Čergelienė  (8-45) 583419 d.cergeliene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Nemuno g. 75B)

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorė Inga Tadaravičienė (8-45) 449441

Šeimos gerovės skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
311.  Šeimos gerovės skyriaus vadovė (laikinai einanti pareigas) Jolita Zaborskienė (8-45) 461358
mob. 868420815
j.zaborskiene@panspc.lt
311.  Vyr. socialinė darbuotoja (laikinai einanti pareigas)  Loreta Linkevičienė mob. 868420756 l.linkeviciene@panspc.lt
Atvejo vadybininkai
303. Vaida Galeckaitė (8-45) 583679

mob. 861308868

v.galeckaite@panspc.lt
303. Monika Vasiliauskaitė (8-45) 583679

mob. 861175170

m.vasiliauskaite@panspc.lt
303. Justina Petrauskė (8-45) 583679

mob.862071356

j.petrauske@panspc.lt
 314. Rūta Undzėnienė (8-45) 583679

mob.861462089

r.undzeniene@panspc.lt
314.  Donata Ribokaitė (8-45) 583679

861481496

d.ribokaite@panspc.lt
  Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
305. Romualda Junevičienė (8-45) 468749
mob. 868420610
r.juneviciene@panspc.lt
307. Vaida Navardauskienė mob. 867687963 v.navardauskiene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė (8-45)
468749
mob. 867687940
l.merfeldiene@panspc.lt
315. Donatas Selickas (8-45)
583679
mob. 868421038
d.selickas@panspc.lt
315. Ilona Mikalauskienė mob.
867687956
 i.mikalauskiene@panspc.lt
302. Rasa Griauzdienė mob. 860037139 r.griauzdiene@panspc.lt
302. Inesa Mažeikienė mob. 860037139 i.mazeikiene@panspc.lt
302. Asta Toločkienė mob. 860037139 a.tolockiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė (8-45)
583679
mob. 868314668
j.jaseviciene@panspc.lt
306. Indrė Razbadauskienė (8-45)
583679
i.razbadauskiene@panspc.lt
306. Aistė Ziminienė (8-45)
583679
a.ziminiene@panspc.lt
304. Edita Vilniškienė  mob. 867185756 e.vilniskiene@panspc.lt
304. Sigita Anilionienė  mob. 868422385 s.anilioniene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas (8-45)
583679
mob.
867172947
e.gedvilas@panspc.lt
301. Marija Gaižiūnienė  mob. 867826461 m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė  mob. 867826461 r.adzijeviene@panspc.lt
301. Ermina Šteimanienė mob. 867826461 e.steimaniene@panspc.lt
308. Darius Karizna mob. 860419685 d.karizna@panspc.lt
308. Tomas Jakimavičius mob. 868420318  t.jakimavicius@panspc.lt

 Vaikų globos ir rūpybos skyrius

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
232. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vadovė Toma Vaiginienė (8-45) 445538
mob. 867571939
t.vaiginiene@panspc.lt
105. Dietistė Valda Laurinavičienė (8-45) 583757
  • Globos centras
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 231. Vyr. socialinė darbuotoja Danguolė Sabulienė mob. 867571533 d.sabuliene@panspc.lt
 231. Globėjų ir įtėvių mokymo programos specialistė Monika Petukauskienė (8-45) 583724

mob. 867131128

m.petukauske@panspc.lt
231. Socialinė darbuotoja globai ir įvaikinimui Žaneta Kučinskienė  (8-45) 583724 z.kucinskiene@panspc.lt
  • Vaikų dienos centras
Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 317.  Socialinė darbuotoja Daiva Arelytė  868420783 d.arelyte@panspc.lt
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai
Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė 8 45 441331 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Žaneta Pašilienė 8 45 441331 z.pasiliene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė 8 45 444771 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Antanaitienė 8 45 442859 n.antanaitiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė 8 45 442859 i.fedaraviciute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Černiauskienė 8 45 442859  n.cerniauskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Brigita Tvarkūnaitė 8 45 442859 b.tvarkunaite@panspc.lt

Ūkio tarnyba

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Ūkio tarnybos vadovas Vytautas Zaksas (8-45)

58 3724

868420976

v.zaksas@panspc.lt
228. Ūkvedė Regina Straubergienė (8-45) 583757 r.straubergiene@panspc.lt
Pagalbinis darbininkas Saulius Kriščiūnas

Aleksandras Šilinis

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Jūratė Kavaliauskienė 867649460 j.kavaliauskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Loreta Varnienė (8-45) 468419

mob. 867030328

l.varniene@panspc.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Rauckienė 867649543