Darbuotojai

Socialinės pagalbos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
225. Socialinės pagalbos skyriaus vadovas Danguolė Sabulienė mob. 867571533  d.sabuliene@panspc.lt
 105. Socialinis darbuotojas specialiesiems poreikiams Dovilė Bartkutė (8-45) 583741
mob. 867030326
 d.bartkute@panspc.lt
 105. Socialinė darbuotoja bendrųjų socialinių paslaugų teikimui Vilmutė Čepaitytė (8-45) 583741
mob. 867030326
 v.cepaityte@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas— vairuotojas Kęstutis Grybas

Artūras Saulis

Robertas Daračiūnas

Aivaras Sidaravičius

mob. 867030324
231. Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistas Vytautas Zaksas mob. 868420976  v.zaksas@panspc.lt
231. Socialinis darbuotojas globai ir įvaikinimui Monika Petukauskienė mob. 867131128 m.petukauske@panspc.lt
231. Globėjų ir įtėvių mokymo programos specialistė Žaneta Kučinskienė z.kucinskiene@panspc.lt
 105. Socialinis darbuotojas gyvenimo sąlygų įvertinimui Darius Karizna (8-45) 583741
mob. 867030326
 d.karizna@panspc.lt
Budinti globėja Diana Lipskienė

Socialinės globos skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
223.  Vyr.socialinė darbuotoja Toma Vaiginienė (8-45) 445538
mob. 867571939
 t.vaiginiene@panspc.lt
Socialiniai darbuotojai,

socialinių darbuotojų padėjėjai

dirba visą parą mob. 867067105

Socialinės priežiūros skyrius

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
 

312.

Socialinės priežiūros skyriaus vadovas Zita Sargautienė (8-45) 584386 z.sargautiene@panspc.lt
Socialinio darbo organizatorius Rima Gritėnienė (8-45) 468419 mob. 867030328 r.griteniene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Jolanta Baltramiejūnienė (8-45) 468419
mob. 867030328
j.baltramiejuniene@panspc.lt
Lankomosios priežiūros darbuotojai mob. 867030328

Nakvynės namai ( A.Mackevičiaus gt. 55A)

Kabineto numeris Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Nakvynės namų vadovas Aurelija Skudienė (8-45) 582193
mob. 867688147
a.skudiene@panspc.lt
Socialinis darbuotojas Asta Kaminskienė (8-45) 583419 a.kaminskiene@panspc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjas Dalia Čergelienė
Socialinio darbuotojo padėjėjai, budėtojai dirba visą parą (8-45) 583419

Paramos šeimai skyrius

Kabineto numeris Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
311.  Paramos šeimai skyriaus vadovas Inga Savickienė (8-45) 461358
mob. 867572090
 i.savickiene@panspc.lt
   Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis
305. Romualda Junevičienė (8-45) 468749
mob. 868420610
r.juneviciene@panspc.lt
308. Eglė Valentonienė (845)
583679
mob. 860419685
e.valentoniene@panspc.lt
303. Vaida Navardauskienė (8-45)
468749
mob. 867687963
v.navardauskiene@panspc.lt
305. Laura Merfeldienė (8-45)
468749
mob. 867687940
l.merfeldiene@panspc.lt
315. Donatas Selickas (8-45)
583679
mob. 868421038
d.selickas@panspc.lt
315. Ilona Mikalauskienė (8-45)
583679
mob.
867687956
 i.mikalauskiene@panspc.lt
 Loreta Linkevičienė (8-45)
468749
mob. 868422385
 l.linkeviciene@panspc.lt
Rasa Griauzdienė r.griauzdiene@panspc.lt
Inesa Mažeikienė i.mazeikiene@panspc.lt
306. Justina Jasevičienė (8-45)
583679
mob. 868314668
j.jaseviciene@panspc.lt
 Edita Vilniškienė  e.vilniskiene@panspc.lt
307. Egidijus Gedvilas (8-45)
583679
mob.
867172947
e.gedvilas@panspc.lt
304. Daiva Skorkienė (8-45)
468749
mob.
867185756
d.skorkiene@panspc.lt
308. Kristina Yčienė (8-45)
583679
mob.
868420318
k.yciene@panspc.lt
306. Rasa Bložienė (8-45)
583679
mob.
868420817
r.bloziene@panspc.lt
303. Renata Karpovienė (8-45)
468749
mob.
868420756
r.karpoviene@panspc.lt
307 Jolita Zaborskienė j.zaborskiene@panspc.lt
301. Marija Gaižiūnienė m.gaiziuniene@panspc.lt
301. Rasa Adžijevienė r.adzijeviene@panspc.lt
315. Vaikų dienos centro užimtumo specialistė Zita Bareikienė (8-45)
583679
mob.
867687956
z.bareikiene@panspc.lt

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Ramunė Mazūrienė 8 45 441331 r.mazuriene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Aistė Narbutienė 8 45 441331 a.narbutiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Rita Lapinskienė 8 45 444771 r.lapinskiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Kristina Bruneikaitė 8 45 444771 k.bruneikaite@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Viktorija Pletkutė 8 45 444771 v.pletkute@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Antanaitienė 8 45 442859 n.antanaitiene@panspc.lt
Socialinė darbuotoja Inga Fedaravičiūtė 8 45 442859 i.fedaraviciute@panspc.lt

Aptarnaujantis personalas ir kiti darbuotojai

Kabineto numeris Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
228. Ūkvedys Regina Straubergienė (8-45) 583757 r.straubergiene@panspc.lt
Dietistė Valda Laurinavičienė
Bendrosios praktikos slaugytoja Liubovė Zubienė
Pagalbinis darbininkas Saulius Kriščiūnas

Aleksandras Šilinis

Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste

Pareigos  Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Socialinė darbuotoja Gelmina Kielė 867649460
Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Rauckienė 867649543